cd dvd

CD’er og dvd’er

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

CD’er og dvd’er

Hvor skal det hen?

Vi kan i dag desværre ikke genbruge hverken CD’er eller DVD’er, så dem kan du aflevere i din beholder til Restaffald eller på genbrugspladsen som Rest Efter Sortering.


Vær opmærksom på

Er dine materialer egnet til genbrug, kan du aflevere dem i en af vores genbrugsbutikker, så andre kan få glæde af dem.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen