broedpose

Brødposer, papir/plastik

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Brødposer, papir/plastik

Hvor skal det hen?

Papirposer med ‘ruder’ af plastik skal du aflevere i din beholder til Restaffald. Sorteringsanlægget kan ikke skille papir fra plastik, og samtidigt vil papiret også være belagt med en folie, der desværre gør det uegnet til genanvendelse.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen