14378-pim

Brandtæppe

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Brandtæppe

Hvor skal det hen?

Brandtæpper skal du aflevere på genbrugspladsen i containeren Deponi.


Hvad sker der med affaldet?

Materialer, der bliver afleveret i containeren til deponi, bliver kørt til vores deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen