boeger paperbacks

Bøger (paperbacks)

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Bøger (paperbacks)

Hvor skal det hen?

Du kan aflevere dine paperback-bøger i genbrugsbeholderen som Papir & Pap eller på genbrugspladsen i containeren til Bøger.


Hvad sker der med affaldet?

Papir og pap bliver genbrugt som råmateriale i fremstillingen af nyt papir og pap.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen