Bjørneklo

Bjørneklo

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Bjørneklo

Hvor skal det hen?

Du kan aflevere bjørneklo i klare sække på genbrugspladsen i containeren til Rest efter sortering.

Husk at kontakte personalet, inden du afleverer bjørneklo.


Vær opmærksom på

OBS: Bjørneklo bliver også kaldt “Danmarks mest frygtede landskabsukrudt” – den kan nemlig udkonkurrere den naturlige bevoksning i meget store områder. Samtidig er saft fra bjørneklo giftig og kan skade din hud og øjne samt give voldsom eksem. Derfor er det vigtigt, at du er meget forsigtig, når du håndterer bjørneklo.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af containeren til Rest efter sortering og din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget.

Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen