Bigbag

Big bag

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Big bag

Hvor skal det hen?

Du kan aflevere big bags på genbrugspladsen i containeren til Rest efter sortering.


Vær opmærksom på

Hvis din big bag stadig er i god stand, vil vi meget gerne have den. Vi kan nemlig bruge den til håndteringen af bl.a. eternit og asbest.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af containeren til Rest efter sortering og din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget.

Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen