bag in box

Bag-in-box

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Bag-in-box

Hvor skal det hen?

Hvis du tager vin-posen ud af din bag-in-box, så kun papkassen er tilbage – må du meget gerne smide pappet i genbrugsbeholderen som Papir & Pap eller aflevere det på genbrugspladsen som Pap.

Er vin-posen fremstillet af sølvfolie, skal du aflevere den i din beholder til Restaffald.

Er vin-posen fremstillet af plastik, må du gerne aflevere den i genbrugsbeholderens rum til Plast. Det samme gælder hanken, der ofte også er fremstillet af hård plastik.

 


Hvad sker der med affaldet?

Papir og pap bliver genbrugt som råmateriale i fremstillingen af nyt papir og pap.

Indholdet fra Plastcontaineren bliver sorteret, smeltet om og genanvendt i nye produkter.

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
I dit hjem
På genbrugspladsen