aske

Aske

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Aske

Hvor skal det hen?

Du kan roligt smide din aske i beholderen til Restaffald – dog er det vigtigt, at du sørger for, at asken er kold og pakket godt ind i en lukket pose. Vil du aflevere den kolde, indpakkede aske på genbrugspladsen, skal den i containeren til Deponi.


Vær opmærksom på

OBS:  Du kan ikke aflevere materialer til Deponi uden for genbrugspladsernes bemandede åbningstid.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Materialer, der bliver afleveret i containeren til deponi, bliver kørt til vores deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen