Akryldug

Akryldug, voksdug

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Akryldug, voksdug

Hvor skal det hen?

Som udgangspunkt kan du smide akryl- og voksduge i din beholder til restaffald eller aflevere dem på genbrugspladsen som Rest efter sortering.

Dog kan voksduge være fremstillet af blød PVC, der afgiver miljøskadelige stoffer, hvis det bliver brændt. Derfor skal blød PVC som f.eks. badebolde og presenninger altid afleveres på genbrugspladsen i containeren til Deponi.

Hvis du er i tvivl, om din voksdug er fremstillet af PVC, er du altid velkommen til at spørge personalet på genbrugspladsen.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen