afspaendingsmiddel

Afspændingsmiddel – med indhold

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Afspændingsmiddel – med indhold

Hvor skal det hen?

Emballager, der indeholder afspændingsmiddel, kan du aflevere i din Miljøkasse eller på genbrugspladsen som Farligt Affald.

 


Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver håndteret og bortskaffet forsvarligt af specialuddannet personale på et særligt anlæg.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen