afspaendingsmiddel-uden-lag

Afspændingsmiddel – tom og uden låg

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Afspændingsmiddel – tom og uden låg

Hvor skal det hen?

De fleste afspændingsmidler er mærket med faremærket ‘Sundhedsfare’.

Er emballagen mærket med ‘Sundhedfare’, må du gerne aflevere i din genbrugsbeholder til Plast – men KUN hvis emballagen er helt tomme, og låget er taget af. Når låget er taget af, kan skraldemanden nemlig se, at emballagen er tom.

Er der stadig afspændingsmiddel i emballagen, kan du den aflevere i Miljøkassen eller på genbrugspladserne som Farligt Affald.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet fra Plastcontaineren bliver sorteret, smeltet om og genanvendt i nye produkter.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen