aeggebakke karton

Æggebakker

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Æggebakker

Hvor skal det hen?

Tomme æggebakker uden rester af æg kan du aflevere i din genbrugsbeholder som Papir og Pap eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til Pap.


Hvad sker der med affaldet?

Papir og pap bliver genbrugt som råmateriale i fremstillingen af nyt papir og pap.

Pap bliver presset til baller og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt pap.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen