Aktuelle udbud

Få oplysninger om de udbud, vi har netop nu

SONFOR udbud

Her kan du se aktuelle udbud i SONFOR

Udbud: Halm til Nordals Fjernvarme 2022-23

Langt de fleste af vores udbud bliver udbudt digitalt gennem udbudsportalen Mercell. Udbuddene bliver udbudt af en af SONFORs i alt ni selskaber.

Projekter 2022

Langt de fleste af vores udbud bliver udbudt digitalt gennem udbudsportalen Mercell. Udbuddene bliver udbudt af en af SONFORs i alt ni selskaber.

Se vores øvrige udbud

Hvis du vil se, hvilke projekter og opgaver Sønderborg Forsyning lige nu har i udbud, kan du søge på udbudsportalen Mercell.