Store køretøjer på genbrugspladsen

Retningslinjer for traktorer og andre store køretøjer

Hvis du kommer i traktor

Hvis du gerne vil køre på genbrugspladsen i traktor, skal du først sende os en mail på genbrugplus@sonfor.dk

Du skal melde din ankomst senest to dage før.

Har du ikke på forhånd aftalt dit besøg med os, er vi desværre nødt til at afvise dig, hvis du ankommer til genbrugspladsen i traktor.

I mailen skal du oplyse:

  • Hvilken genbrugsplads vil du gerne køre til med traktor?
  • Hvornår vil du gerne ankomme med traktor?
  • Hvilke typer affald har du med? Husk: større mængder jord, tegl og beton skal anmeldes til kommunen
  • Hvilken adresse kommer affaldet fra?
  • Er traktoren dækket af en ansvarsforsikring?
  • Hvad er traktorens egenvægt?

Traktorer er kun tilladt på genbrugspladserne i den bemandede åbningstid på hverdage – og kun med tilladelse.

Køretøjer over 3.500 kg.

Store køretøjer og traktorer der vejer over 3.500 kg., må ikke komme ind på genbrugspladsen.