Traktor på genbrugspladsen

Husk at melde din ankomst, inden du ankommer i traktor

Meld din ankomst senest to dage før

Hvis du gerne vil køre på genbrugspladsen i traktor, skal du først sende os en mail på genbrugplus@sonfor.dk

I mailen skal du oplyse:

  • Hvilken genbrugsplads vil du gerne køre til med traktor?
  • Hvornår vil du gerne ankomme med traktor?
  • Hvilke typer affald har du med? Husk: større mængder jord, tegl og beton skal anmeldes til kommunen
  • Hvilken adresse kommer affaldet fra?
  • Er traktoren dækket af en ansvarsforsikring?
  • Hvad er traktorens egenvægt?
Genbrugsplads

Vigtigt

Traktorer er kun tilladt på genbrugspladserne i den bemandede åbningstid på hverdage – og kun med tilladelse.

Vejer din traktor mere end 3.500 kg., må den ikke komme ind på genbrugspladsen.

Hvis du ikke melder din ankomst

Du skal sende mailen til os senest to hverdage før, du ønsker at køre på genbrugspladsen.

Har du ikke på forhånd aftalt dit besøg med os, er vi desværre nødt til at afvise dig, hvis du ankommer til genbrugspladsen i traktor.