Genbrugsbyggemarked

Du kan både finde og aflevere genbrugelige byggematerialer


Vi vil gerne have dine byggematerialer

Når vi sorterer og genbruger vores affald og materialer, er vi alle sammen med til at gøre en forskel for miljøet. Genbrug og genanvendelse skåner nemlig miljøet for en masse CO2 udledning, og vi sparer på jordens knappe ressourcer i stedet for at producere nye materialer.

Derfor vil vi meget gerne have, at du aflevere dine genbrugelige byggematerialer på en af vores genbrugspladser på Vesterlund, Skodsbøl, Glansager eller Nørrekobbel. Genbrugsmaterialerne kommer til vores genbrugsbyggemarked på Nørrekobbel genbrugsplads, så andre kan få glæde af dem.

Hvad kan du aflevere?

Du kan aflevere alle byggematerialer – så længe andre kan bruge det. Det kunne f.eks. være: 

  • Døre, vinduer, håndtag
  • Armaturer, rør, toiletter, håndvaske
  • Ledninger, kabler, stik
  • Arbejdstøj, værktøj, sikkerhedsudstyr
  • Søm, skruer, hængsler
  • Mursten, tagsten, fliser


Besøg vores grønne genbrugsbyggemarked

På Nørrekobbel Genbrugsplads i Sønderborg, har vi indrettet et genbrugsbyggemarked, hvor du kan finde materialer til dit genbrugsbyggeprojekt – lige fra vinduer og døre til arbejdstøj og værktøj.

Du kan naturligvis også aflevere rester fra dit eget byggeprojekt eller andre effekter af håndværksmæssig karakter i genbrugsbyggemarkedet. På den måde kan andre få gavn af dem.