Custom Featured Image

Ansøg om vandrabat

Rabat på vandafledningsbidraget for erhvervskunder

Få rabat på vandafledningsbidraget

Den 1. januar 2014 besluttede Folketinget, at betalingen for den variable del af vandafledningsbidraget skulle være anderledes for erhvervsvirksomheder. Herefter blev der indført en trappemodel.

Trappemodellen betyder, at prisen falder ved stigende vandforbrug. 

Rabatten gælder for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår. Den type ejendomme kan få reduceret vandafledningsbidraget, hvis årsforbruget af vand er større end 500 m³.

Tilmeld dig

Fristen for at tilmelde sin ejendom trappemodellen er altid d. 15. september med virkning for det efterfølgende afregningsår.

Tilmelding foregår på virk.dk. Her er det også muligt at læse mere om lovgrundlaget for ordningen og vejledning hertil.

Trin 1 er standardtarif og gælder for alle almindelige kunder.
Fra 2018 får man 20 % i rabat på m3 taksten på trin 2 – og 60 % på trin 3.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din ejendom er berettiget til at være omfattet af ordningen, kan der rettes henvendelse til Energistyrelsen på tlf.: 33 92 67 00