Olie- og benzinudskiller

Sonfor Kemi tilbyder at tilse din olie- og benzinudskiller samt dit sandfang


Pejling og tømning

SONFOR Kemi tilbyder en ordning, hvor din olie- og benzinudskiller samt dit sandfang bliver tilset og målt for oliefase, vandfase og slamfase mindst én gang årligt med efterfølgende bundtømning, hvis det er påkrævet.

Der bliver bundtømt minimum hvert andet år, uanset målingerne.

Om ordningen

Ordningen er reguleret efter Sønderborg Kommunes regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere.

Sonfor Kemi står for den daglige drift, og entreprenøren er Marius Pedersen A/S.

Tilmeld dig ordningen

Få din olie- og benzinudskiller samt dit sandfang tilset.

Sådan fungerer pleje og tømningen

Virksomheden får besked senest en uge, før Marius Pedersen A/S kommer, og chaufføren henvender sig ved ankomsten.

Marius Pedersen A/S er forpligtet til at sørge for følgende ved alle bundtømninger:

  • Efterse og rense flydelukke
  • Efterse og rense eventuelle koalecensefilter med mindre andet er aftalt med OBU-anlæggets ejer
  • Efterfylde med vand, med mindre andet er aftalt med OBU-anlæggets ejer

Derudover bliver der altid kontrolleret visuelt for revner og utætheder. Hvis virksomheden ønsker det, kan alarmen også blive tjekket.

Er brønddækslet ikke frit tilgængeligt, vil der blive afregnet for forgæves kørsel.

Tæthedsprøvning

Sønderborg Kommune Vand & Jord kan forlange, at der skal foretages en tæthedsprøvning som kan bestilles ved Sonfor Kemi.

Herefter er det Marius Pedersen A/S, der udfører tæthedsprøven.

Olie- og benzinudskillere

Regulativ og forskrift for tømning og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere i Sønderborg Kommune.