Apotekordningen

Din virksomhed kan tilmelde sig apotekerordningen, hvis I får leveret medicin fra apoteket og har klinisk risiko affald

Har jeres virksomhed klinisk- risiko- eller medicinaffald? 

Apotekerordningen trådte i kraft 1. januar 2020 og er del af et samarbejde mellem SONFOR Kemi, apotekerne i Sønderborg kommune og Sønderborg Kommune.

Din virksomhed kan tilmelde sig apotekerordningen, hvis I får leveret medicin fra apoteket og har klinisk risiko affald, skærende/stikkende affald og/eller medicinaffald.

Klinisk risikoaffald:

  • KANYLER (stikkende og skærende): 0,8L, 1,8L, 3L, 5L og 10L kanylebokse og en papkasse med påskriften ”Kanyler”. Erhvervsmærkat til virksomhedens oplysninger
  • Andet klinisk risikoaffald: Gul klinisk risiko-plastkasse 30L og erhvervsmærkat til virksomhedens oplysninger

Medicinaffald:

  • Papkasse med foringspose og påskriften ”Medicin” Erhvervsmærkat til virksomhedens oplysninger

Er din virksomhed tilmeldt apotekerordningen, kan I på apoteket få udleveret emballager til det kliniske risikoaffald og medicinaffald, samt erhvervsmærket til virksomhedens oplysninger.

Affaldet skal være pakket og gjort klar til transport, og der skal være sat erhvervsmærket på kasserne med virksomhedens oplysninger.

Apotekerordningen for små virksomheder – Skrankeordningen

Har din virksomhed kun meget få kanyler, kan I få leveret to kanylebokse med erhvervsmærkat om året.

Vi sørger for leveringen af kanyleboksene og erhvervsmærkaterne. Når kanyleboksen er fyldt, skal I udfylde erhvervsmærkatet med virksomhedens oplysninger og aflevere kanyleboksen på apoteket.