Har du for meget restaffald?

Du kan købe ekstra røde sække til dit resterende restaffald


Røde sække til ekstra restaffald

Hvis du har mere restaffald, end der kan være i din beholder, kan du købe en rød ekstra-sæk.

En rød ekstra-sæk koster 25 kr., og du kan købe den:

Den røde ekstra-sæk rummer 110 liter og må max. fyldes med 15 kg.

Når den røde sæk er fuld, sætter du den bare ved siden af din almindelige beholder til restaffald – så tager skraldemanden den med, når din restaffaldsbeholder bliver tømt.

Nej tak til husholdningsaffald på genbrugspladsen!

Genbrugspladserne er en husholdningsaffald-fri-zone. Indholdet af containere som f.eks. ’Rest efter sortering’ kan nemlig blive opbevaret i flere måneder, inden det bliver behandlet eller brændt.

Så hvis dine madrester ender i genbrugspladsens containere, kan det blive sundhedsskadeligt.