afspaendingsmiddel-uden-lag

Afspændingsmiddel – tom og uden låg

Hvor skal det hen?


Hvad sker der med affaldet?


Afskaffes ved

Restaffald

Genbrugsplads