Vi vil skilles!

Rigtig meget emballage består af flere forskellige materialer, vi kan genbruge – men kun hver for sig.

Skil emballagen, inden du sender den til genbrug

Rigtig meget emballage består af flere forskellige materialer, vi kan genbruge – men kun hver for sig.

Vi vil skilles – selvom vi skal i samme rum

Reglen om at skille materialerne gælder også for materialer, der skal i samme rum – f.eks. paprammen til sodavand, hvor både plast og pap skal i beholderens venstre rum. Her er det vigtigt, at du tager plasten af paprammen, inden du smider plast og pap i beholderen. Ellers bliver materialerne nemlig ikke genbrugt, men sorteret fra på sorteringsanlægget.

Et andet eksempel på genbrugsmaterialer, der skal skilles, er en plastikpose med tomme dåser. Her er det vigtigt, at du tømmer dåserne i beholderens højre rum og smider posen i det venstre – altså metal for sig og plastik for sig.

Den vigtigste sortering sker hjemme hos dig

Grunden til, at det er nødvendigt at skille materialerne ad – også selvom de skal i samme rum i genbrugsbeholderen – er sorteringsprocesserne på sorteringsanlæggene:

Når din genbrugsbeholder bliver tømt, bliver indholdet fra de to rum afleveret hver for sig på et sorteringsanlæg. Herefter bliver pap, papir og plast fra beholderens venstre rum sorteret, så de tre materialer bliver adskilt – pap i et system, plast i et andet og papir i et tredje. Det samme sker for glas, hård plast og metal fra beholderens andet rum. I samme proces bliver evt. genstande, der ved en fejl er endt i beholderen sorteret fra.

Sorteringsproces foregår til dels i hånden, og arbejdet går så hurtigt, at der ikke er tid til at skille pap og plast på paprammen – eller hælde dåserne ud af den pose, de var puttet i. De genstande, der på den måde er tidskrævende, bliver simpelthen kasseret. Det er naturligvis ærgerligt, men sådan fungerer sorteringssystemet desværre.

Derfor håber vi, at du – hjemme hos dig selv – lige vil bruge de ekstra sekunder på at skille de gode genbrugsmaterialer fra hinanden, så vi kan bruge dem igen og igen. Den vigtigste sortering sker nemlig hjemme hos dig.