Hvis vejen er oversvømmet

Er din vej eller området, hvor du bor, ramt af oversvømmelse?

Oversvømmelser i det offentlige rum

Hvis oversvømmelsen skyldes overflade- eller regnvand, der ikke kan komme væk, kan du informere  Sønderborg Kommune ved at give dem et praj på deres hjemmeside. Herefter vil de behandle din henvendelse.

Er oversvømmelsen et akut problem, f.eks. i forbindelse med skybrud, kan du kontakte Den Fælles Vagtcentral på tlf.: 88 72 41 10.

 

Hvis oversvømmelsen skyldtes opstigende kloakvand, kan du i stedet kontakte Sønderborg Forsyning på tlf.: 88 43 53 00.