Sagsforløb – fjernvarme på Nordals

 

Den 13. april 2018 kom Energiklagenævnets endelige afgørelse, der stadfæstede Sønderborg Kommunes godkendelse af fjenvarmeprojektet på Nordals.

 

På denne side kan du blive klogere på den meget omfattende sagsbehandling, fjernvarmeprojektet på Nordals har været genstand for.

 

 

På baggrund af Sønderborg Forsynings projektforslag fra februar 2016 og de efterfølgende indkommende høringssvar og besvarelser af disse, vedtog Sønderborg Kommune at godkende fjernvarmeforsyning af Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen:

” (…) er det vurderet, at projektet opfylder forudsætningerne for godkendelse i henhold til projektbekendtgørelsen, herunder kravet om positiv samfundsøkonomi. Desuden er projektet samfunds-, bruger- og selskabsøkonomisk samt miljømæssigt fordelagtigt og bidrager til at reducere CO2-emissionen. Dermed er projektet i tråd med Byrådets vision om at skabe et CO2 neutralt Sønderborg i 2029.”

Efter godkendelse valgte både DONG Gas Distribution A/S og Aftagerforeningen Østerlund Varme A/S at klage over afgørelsen til Energiklagenævnet.

OBS: DONG Gas Distribution A/S blev 30 september 2016 overdraget til Energinet.dk og ændrede i den forbindelse navn til Dansk Gas Distribution A/S (DGD).

 

Aftagerforeningen Østerlund Varmes 4. høringssvar
Sønderborg Forsynings bemærkninger til Aftagerforeningen Østerlund Varmes 4. høringssvar
Energiklagenævnets afvisning af klagen fra Aftagerforeningen Østerlund Varme
Energiklagenævnets afgørelse af 13.04.2018