Billigere fjernvarme på vej til Nordals

 

 

Sønderborg Forsyning vil i de kommende år stå i spidsen for etableringen af en ny fjernvarmeløsning på Nordals – en løsning, der vil sikre nordalsingerne billigere og mere miljørigtigt varme.

De fleste borgere på Nordals får i dag varme i form af naturgas, men i Sønderborg Kommunes varmeplan er Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen udlagt til fjernvarme. Sønderborg Forsyning har i samarbejde med Sønderborg Kommune udarbejdet plan for, hvordan nordalsingerne kan få billig fjernvarme.

Fjernvarme er billigere for brugerne – og bedre for miljøet
Sønderborg Forsyning vil opføre et nyt varmeværk med to biomassefyrede kedler på i alt ca. 16 MW. Varmeværket bliver opført på Lundenvej i Nordborg og vil kunne forsyne områderne med fjernvarme. Se tegninger af varmeværket og en tidsplan for opførelsen her.

Det nye fjernvarmeanlæg betyder ikke bare, at fjernvarmen bliver billigere for borgerne på Nordals – fjernvarme er også væsentlig bedre for miljøet. I modsætning til fossile brændsler som kul, olie og naturgas, der vejer tungt i CO2-regnskabet, er biomassebaseret fjernvarme er nemlig CO2 neutralt.

Borgerne på Nordals kan se frem til – for nogles vedkommende endda særdeles markante – reduktioner af deres varmeregning. Både tilslutningstarifferne og varmepriser vil være på niveau med de takster, som Sønderborg Fjernvarme i dag tilbyder deres kunder, og de takster er blandt Danmarks billigste. De kommende fjernvarmekunder vil samtidigt blive tilbudt gunstige afdragsordninger i forbindelse med tilslutningen til fjernvarmenettet. På den måde sikrer vi, at varmeprisen for den enkelte forbruger bliver mindre allerede fra første dag.

Arbejdet med etableringen kommer til at foregå i to faser:

  • Nordborg og Havnbjerg: 2020 – 2024
  • Svenstrup, Guderup og Egen: 2021 – 2026

Mere end 2.500 nordalsiske boliger for tilbudt fjernvarme
I alt vil mere end 2.500 nordalsiske bygninger efter planen få tilbudt fjernvarme frem til 2026 – bygninger, der i dag bliver opvarmet med enten el, olie, biobrændsel eller naturgas.

I Nordborg og Havnbjerg er der allerede etableret fjernvarme i Østerlund samt i boligforeningerne DANBO og NAB – områderne er markeret med blåt på kortet nedenfor. Beboerne i Østerlund og i DANBO’s og NAB’s boliger vil fremover få fjernvarme fra det nye varmeværk

De hvide områder på kortet bliver opvarmet med bl.a. naturgas og får nu mulighed for at blive tilsluttet fjernevarmenettet. Den røde linje viser, hvor forsyningsledningen vil blive trukket.

nordals-fjernvarme-forsyningsledning-kort

 

Tidsplan
Sønderborgs byråd godkendte den samlede projektplan den 29. juni 2016. Siden er Energiklagenævnet af Dansk Gas Distribution A/S (tidligere DONG) og Aftagerforeningen Østerlund Varme blevet bedt om at undersøge en række elementer i projektet.

Den 13. april 2018 stadfæstede Energiklagenævnet Sønderborg Kommunes godkendelse og afviste dermed klagerne.
Se afgørelsen her.
Se alle dokumenter i sagsforløbet her.
Se pressemeddelelse udsendt den 18. april 2018 her

Efterhånden som byggeriet tager form, vil vi mere om detaljerne – både her på siden og direkte til alle de nordalsingere, der fremover får glæde af billig og miljørigtig fjernvarme.