Radiator

Aflæsning af varme

Aflæsning af varme
Får du varme fra Østerlund Varmecentral eller og Nordborg Kraftvarmeværk – så kan du aflæse din fjernvarmemåler / tjek dit varmeforbrug

Østerlund Varme

Budget og priser for Østerlund Varme
Som det fremgår af Varmeforsyningsloven og anmeldelsesbekendtgørelsen, skal Priser og Budget anmeldes til Energitilsynet, inden budgetperiodens begyndelse og senest samtidig med prisernes ikrafttræden.

Ultimo december 2017 er der således foretaget anmeldelse af budget og priser for Østerlund Varme til Energitilsynet.