Din vandmåler

Det er lovpligtigt at have en vandmåler, der kan måle dit vandforbrug

Din vandmåler er lovpligtig

Det er lovpligtigt at måle sit vandforbrug. Derfor har alle husstande installeret én eller flere vandmålere – og nogen steder er der også vandmålere i lejligheder.

Hvis du får vand fra Sønderborg Forsyning, har du en fjernaflæst vandmåler. Det betyder, at vi automatisk aflæser dem ved årsskiftet – og du slipper for at huske på at indberette din årlige aflæsning.

Hold øje med din vandmåler

Alle Sønderborg Forsynings vandmålere er inddelt i partier, der hvert 6. år bliver udtaget til stikprøvekontrol. Hvis stikprøvekontrollen viser, at alt er i orden, kan de resterende målere sidde i enten tre eller seks år mere.

Hvis partiet ikke lever op til kontrollens krav, bliver alle målerne i partiet udskiftet.

Opdager du fejl ved din måler, er det din pligt som forbruger at indberette fejlen. Er du i tvivl, om din vandmåler måler korrekt, kan du få den sendt til kontrol.

Det er imidlertid en bekostelig affære at få kontrolleret måleren, og hvis din vandmåler bliver godkendt i kontrollen, vil du desværre selv skulle betale omkostningerne.