Vandets dag 2023

Ved os er hver dag vandets dag - læs mere om, hvordan vi sikrer det rene drikkevand.

Ved os er hver dag vandets dag

Hvert år på den samme dato – den 22. marts, sætter man verden over fokus på vand og hylder der rene drikkevand.

I Danmark har vi en enestående ressource lige under vores fødder: Det danske grundvand. Hvor man i andre lande må desinficere vandet med klor eller købe dyrt vand på flasker, bliver langt det meste drikkevand hentet direkte fra grundvandet. Ligesom langt det meste kan nøjes med iltning og filtrering.

Sådan er det nu, og sådan skal det blive ved med at være. Men det bliver ikke ved med at være sådan, hvis vi ikke gør noget for at sikre det.

Sådan sikrer vi det rene drikkevand

Vi analyserer drikkevandet:

I Sønderborg Forsyning foretager vi hvert år en lang række analyser af vores drikkevand, hvor vi udtager analyser fra boringer, vandværker og taphaner hos vores kunder. VI tester vandet for indhold af bakterier, naturlige stoffer, vandbehandlingsparametre, metaller og en lang række miljøfremmede stoffer – herunder 44 pesticider. På den måde sikrer vi, at du altid trygt kan drikke vandet fra vores vandværker.

Ikke mere sprøjtegifte ved Mjang Dam

Efter en 10 år lang proces landede vi en aftale med landmændene ved Mjang Dam på Sydals. Det drejer sig om beskyttelse af 24 hektar jord omkring to eksisterende vandboringer ved Mjang Dam Vandværk, som forsyner Sønderborg by og Augustenborg by med rent vand.

Med aftalen må landmændene i fremtiden gerne dyrke jorden, men de må ikke sprøjte den, hvilket har stor betydning for kvaliteten af fremtidens drikkevand fra vores vandværk.

Vi reducerer vandspild

Når drikkevandet går tabt, er det et alvorligt spild af ressourcer, og derfor er reduktion af vandspild et vigtigt omdrejningspunkt i vores målsætning. Tab af drikkevand i ledningsnettet opstår i langt de fleste tilfælde på grund af vandbrud. Derfor investerer vi i udskiftningen af støbejernsledninger samt hurtig og effektiv opsporing af skjulte brud i vores godt 370 km lange ledningsnet.

Vi planter til fremtidens drikkevand

Vi vil gerne sørge for en fremtid med rent drikkevand. Derfor har vi sammen med Foreningen Vandsamarbejdet Sønderborg Kommune indgået en aftale med Sønderborg Kommune og Naturstyrelsen om at sikre Nordals’ vigtigste vandindvindingsområde.

De første træer er allerede plantet i Oksbøl Skov og i 2020 blev området en del af ”Naturpark Nordals”, og dermed er drikkevandsressourcerne på Nordals sikret mange år ud i fremtiden.

Vi bygger nyt vandværk i Havnbjerg

Vi bygger det nye Havnbjerg Vandværk med den nyeste teknologi. Det gør vi med rustfrie ståltanke, solceller på taget og batterier der sikrer, at vores kunder ikke mærker, hvis strømmen går. Vandværket skal erstatte de gamle vandværker i Nordborg og Havnbjerg og hente vandet fra Oksbøl skov. Ved at hente vandet fra Oksbøl Skov, kan vi sikre, at grundvandet er beskyttet, så fremtidige generationer kan få rent vand uden pesticider.