Din vandmåler

Det er lovpligtigt at måle sit vandforbrug. Derfor har alle huse installeret én eller flere vandmålere – og nogen steder er der også vandmålere i lejligheder.

Alle nye vandmålere, der bliver sat op, er fjernaflæste. Det vil sige, at vi automatisk aflæser dem ved årsskiftet – og du slipper for at huske på at indberette din årlige aflæsning.

Fjernaflæst vandmåler

Fjernaflæst vandmåler

Kontrol

Alle Sønderborg Forsynings vandmålere er inddelt i partier, der hvert 6. år bliver udtaget til stikprøvekontrol. Hvis stikprøvekontrollen viser, at alt er i orden, kan de resterende målere sidde i enten tre eller seks år mere. Hvis partiet ikke lever op til kontrollens krav, bliver alle målerne i partiet udskiftet.

Opdager du fejl ved din måler, er det din pligt som forbruger at indberette fejlen. Er du i tvivl, om din vandmåler måler korrekt, kan du få den sendt til kontrol. Det er dog en bekostelig affære at få kontrolleret måleren, og hvis din vandmåler bliver godkendt i kontrollen, vil du desværre selv skulle betale omkostningerne.