Valg til vores bestyrelse

Stem lige nu på hvem, der skal repræsentere dig i vores bestyrelse

I år kan du være med til at vælge to forbrugerrepræsentanter til Sønderborg Forsynings bestyrelse. Valget er din chance for at få indflydelse på de store beslutninger om fremtiden dér, hvor du bor. Så brug din stemme, og sæt dit præg på fremtiden.

Hvis du får vand fra os, og vi afleder dit spildevand, har du to stemmer. Hvis du får vand fra et privat vandværk, og vi kun afleder dit spildevand, har du én stemme.  

Sådan stemmer du

Du kan i perioden d. 19. april til 3. maj stemme på de kandidater, som du ønsker skal repræsentere dig.

Du afgiver din stemme digitalt lige her.

Dem, du kan stemme på

Henrik Bielefeldt 

Jeg arbejder med forretningsudvikling inden for grøn omstilling. Den erfaring vil jeg gerne bruge til at sikre den fortsatte udvikling af alle de services, som Sonfor leverer til os alle i hele kommunen. Sonfor spiller en stor og aktiv rolle i den lokale omstilling og har betydning for os alle i området. Derfor vil jeg gerne være med til at udvikle Sonfor som virksomhed til gavn for hele kommunen.

Krestina Buus Jeppesen

Rent drikkevand til kommende generationer, fornuftig affaldshåndtering, og økonomisk ansvarlige løsninger er nøgleord for mig. Min tilgang er pramatisk, og jeg vil lægge vægt på at lytte til alle argumenter og samarbejde om holdbare løsninger. Jeg er selvstændig erhvervsdrivende med konsulentvirksomheden, MindMatter, mor til to teenagedrenge, gift, sønderjyde af rødder og bosat i Dybbøl på 16. år.

Kim Oberg Jessen

Sønderborg Forsyning skal være på forkant med udviklingen og bl.a. sikre rent og billigt drikkevand til kommunens borgere. Fremadrettet er der brug for at balancere mellem miljørigtige løsninger og hensynet til den enkelte forbrugers pengepung. Jeg vil arbejde for at finde bæredygtige løsninger, som vil være omkostningsneutrale for den enkelte forbruger, og hvor forbrugeren er i centrum.

Erling Lundsgaard

Som nuværende forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i Sønderborg Forsyning stiller jeg op til genvalg, hvor jeg håber, at du vil stemme på mig.
2002 – 2007: Var formand for Alssund Affald(ASA).
Efter sammenlægningen af kommuner i 2007 gik der nogle år, hvor alt blev samlet under Sønderborg Forsyning til SONFOR.
2013 – 2017: Valgt til bestyrelsen ved første forbrugervalg.

Erik Petz

Jeg genopstiller som Forbrugerrepræsentant til Sønderborg forsynings bestyrelse. Der er kommet ny lovgivning fra 2013, og jeg har været med siden da, og håber på genvalg ved det forestående valg. Jeg har stået for driften af de kommunale anlæg siden 1993, indtil jeg stoppede i 2012. Jeg har godt kendskab til drifsafd. og fokuserer på sikker drift, så borgerne får en god service.

Johanna-Maria Precht

Som naturfagslærer underviser jeg unge i bæredygtighed og ansvar over for klimaet og naturen. Jeg er glad for at bo i en kommune, der er langt fremme inden for genanvendelse og som har store ambitioner for miljøet. Jeg bor i Nørager og kan se, at fx affaldssorteringen kan udfordre mange. Som forbrugerrepræsentant vil jeg engagere mig i løsninger, der både sikrer bæredygtighed og brugervenlighed.

Jan Radik

Jeg bor i Sønderborg Andelsborg Forening, hvor jeg er medlem af hovedbestyrelsen. Jeg vil gerne være med til at præge Sønderborg Forsyning og varetage medlemmernes rettigheder.

Morten Ringive

44 år. Butikschef i detail. Vil kæmpe for at sikre rent drikkevand. Skånsom påvirkning af vores vandmiljø, både bække og havet. Får flettet natur ind i projekterne. En fornuftig affalds håndtering. Har firma, der arbejder i vandløbene i fritiden, så har stor viden på det punkt, plus har gennem årene lavet del naturfremmende projekter.

Tove Villumsen

Mit navn er Tove Villumsen og jeg bor sammen med Anders og vores to drenge på Nordals. Til dagligt arbejder jeg som marketing direktør på LINAK og har derigennem erfaring med ledelse, strategiudvikling og implementering. Som person er jeg positiv, direkte, og har generelt en no-nonsense tilgang til opgaver. Jeg stiller op for at støtte og påvirke den positive udvikling af Sønderborg Forsyning.

Bestyrelsens arbejde

Sønderborg Forsynings bestyrelse er ansvarlige for udviklingen af forsyningen til gavn for os alle og arbejder med vigtige spørgsmål som:

  • Hvordan sikrer vi vand til fremtidige generationer?
  • Hvad er den rette balance mellem bæredygtighed og økonomi?
  • Hvordan kan vi bidrage til at beskytte vores byer mod konsekvenserne af klimaforandringerne?

Og selvfølgelig mange andre langesigtede overvejelser. Bestyrelsen mødes fire gange årligt og består af ti medlemmer; fem repræsentanter fra byrådet, tre medarbejderrepræsentanter, og to forbrugerrepræsentanter.

Læs mere om vores bestyrelse og se referater fra de seneste bestyrelsesmøder. 

Spørgsmål og svar om forbrugervalg

 

Hvorfor afholdes der valg?

Vandsektorloven bekendtgør, at der skal afholdes valg af forbrugerrepræsentanter for at sikre forbrugerindflydelse i vandselskabet. Vandsektorloven gælder for selskaber, der håndterer forsyningen af henholdsvis drikkevand og spildevand.

I Sønderborg Forsyning forsyner vi både vand og spildevand, og vi afholder derfor i princippet to valg: Valg af en bestyrelseskandidat til Vand og valg af en bestyrelseskandidat til Spildevand. Men vi afholder det, man kalder et fællesvalg, hvor vi ved samme valghandling vælger to kandidater, der efterfølgende varetager både vand og spildevandsposterne.

Hvem kan stemme?

Du kan stemme til valget, hvis du er kunde eller bruger af vand- og/eller spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug fra Sønderborg Vandforsyning A/S og/eller Sønderborg Spildevandsforsyning A/S. Hvis du kun er kunde/bruger ved det ene selskab, har du én stemme. Hvis du er kunde/bruger ved begge, har du to stemmer.

Det betyder, at hvis du ejer en ejendom eller bor i en ejendom, som får vand fra os, eller hvor vi aftager spildevandet, så kan du stemme. Der kan dog kun stemmes én gang pr. boligenhed pr. forsyningsart, selv hvis I bor flere på samme adresse. Og der kan kun stemmes 1. gang pr. person pr. forsyningsart, selv hvis man ejer flere ejendomme.

Både fysiske og juridiske personer, som opfylder kravene, er stemmeberettigede.

Dette er blot en opsumering af bestemmelserne i vores valgregulativ. Teksten her er ikke grundlag for valget. Hvis du vil læse den juridske tekst, som er grundlag for valget, kan læse du finde den i vores Valgregulativ. 

 

Hvem kan stille op?

Valgbare kandidater er alle fysiske personer, som er myndige og opfylder stillerkravet, uanset om vedkommende er forbruger.

 …. Og stillerkravet er, at du skal ha´ 25 personer – som alle skal være forbrugere (men ikke nødvendigvis kunder) – til at sige god for dig.

Valgregulativ

De juridiske rammer for valget står i vores Valgregulativ for Forbrugervalg. Hvis du er interesseret i detaljer fra regulativet, kan du læse det her.