Hvornår kommer de nye beholdere?

Få alle informationer om, hvornår du skal sige goddag til de nye - og farvel til de gamle

Indtast din adresse

– og se hvornår dine nye beholdere bliver afleveret og de gamle afhentet

Afleveringen af de nye beholdere er begyndt

Mere end 87.000 nye beholdere skal ud, og mere end 55.000 gamle beholdere skal samles ind.

Det er en stor opgave – og vi håber på jeres tålmodighed og forståelse.

Hvornår får jeg mine nye beholdere?

Indtast din adresse her – og se hvornår du får dine beholdere

I midten af maj fik alle parcelhusejere brev i e-Boks fra Sønderborg Kommune. I brevet kan du se, hvornår dine nye beholdere bliver leveret på din adresse.

Hvis du bor til leje, kan du spørge din udlejer, hvornår de nye beholdere bliver leveret.

Langt de fleste husstande i Sønderborg Kommune vil få leveret de nye beholdere i perioden fra midt i august til midt i september. Men vi skal i alt aflevere og indsamle mere end 140.000 beholdere, og derfor er vi nødt til at begynde i god tid.

 

Hvornår skal jeg tage de nye beholdere i brug?

De gamle beholdere bliver tømt for sidste gang i perioden fra den 21. september til den 2. oktober 2020 (uge 39 og 40) – herefter skal du tage de nye beholdere i brug.

Du får besked fra os i god tid, og når skraldemanden tømmer din gamle beholder for sidste gang, sætter han en besked på beholderen.

Den sidste tømning sker helt som dine normale tømninger – får du f.eks. normalt tømt din beholder til restaffald tirsdag i lige uger, vil den gamle beholder blive tømt for sidste gang tirsdag i uge 40. Samme dag skal du tage den nye beholder til restaffald/madaffald i brug.

Bliver din genbrugsbeholder f.eks. normalt tømt onsdag i ulige uger, vil din gamle genbrugsbeholder blive tømt for sidste gang onsdag i uge 39. Samme dag skal du begynde at sortere dine genbrugsmaterialer i dine to nye genbrugsbeholdere.

Vi henter dine gamle beholdere, så hurtigt vi kan efter den sidste tømning – du får besked om, hvornår vi kommer på din adresse i begyndelsen af september.

Hvornår bliver mine gamle beholdere hentet?

Indtast din adresse her – og se hvornår dine gamle beholdere bliver hentet

De gamle beholdere bliver tømt for sidste gang i uge 39-40, og herefter vil vi gøre, hvad vi kan for at hente dem hurtigst muligt.

Langt de fleste beholdere vil blive hentet i perioden fra 5. oktober til 30. oktober.

Ejer du et parcelhus, har du i maj måned fået brev fra Sønderborg Kommune i din e-Boks. I brevet kan du se, hvornår vi afhenter de gamle beholdere på din adresse. Bor du til leje, kan du spørge din udlejer.

Husk at stille de gamle beholdere frem
Det er vigtigt, at du sørger for, at vi kan finde dine gamle beholdere den dag, vi kommer for at hente dem. Vi sender dig en sms med en påmindelse, inden vi kommer.

Sms’en bliver sendt med vores Beredskabsalarm, der normalt kan sende beskeder til alle mobilnumre, der er registreret på en bestemt adresse. Men hvis du har hemmeligt nummer, bruger taletidskort eller har en firmatelefon – er du ikke registreret ved Beredskabalarmen. 

Er du i tvivl, om dit mobilnummer er tilknyttet din adresse, kan du se det her.

Kan jeg få leveret mine nye beholdere på et andet tidspunkt?

Nej, det kan du desværre ikke.

Vi skal levere og indsamle mere end 140.000 beholdere, så det er et meget stort pusslespil, der skal gå op. Vi beklager og håber på din forståelse.

Hvis du ikke er hjemme i det tidsrum, vi afleverer de nye beholdere eller afhenter de gamle beholdere på din adresse, må vi bede dig få f.eks. en nabo til at hjælpe dig. 

Må jeg beholde mine gamle beholdere?

Hvis du gerne vil beholde en eller flere af dine gamle beholdere til f.eks. haveaffald, må du gerne det – læs hvordan her

Hvorfor tager I ikke bare de gamle beholdere med det samme?

Det ville vi også gerne. Men vi skal i alt levere og indsamle mere end 140.000 beholdere – og det er en meget stor opgave.

Det betyder desværre, at du får leveret de nye beholderne ved din ejendom et stykke tid, før du skal tage dem i brug. Det betyder også, at du må have de gamle beholdere stående i en kort periode efter, den nye ordning er trådt i kraft.

Vi beklager og håber på din forståelse.

Hvorfor skal alle beholderne skiftes ud?

Det kan lyde mærkeligt – men vi har faktisk valgt at skifte alle beholderne, fordi det på sigt er den bedste og den billigste løsning.

Vi har i dag næsten 70.000 beholdere stående hos dig og vores andre kunder i Sønderborg Kommune – og de er langt fra ens, hverken i størrelse eller stand.

Til den nye affaldsordning er det kun de todelte genbrugsbeholdere, vi vil kunne bruge igen – og langt de fleste beholdere af denne type er i dag mere end 7 år gamle og kræver løbende vedligehold, bl.a. fordi låget falder af. Disse beholdere ville således alligevel skulle skiftes i løbet af de kommende år.

Samtidigt ville det koste rigtigt mange ressourcer at administrere logistikken og afgøre, hvilke beholdere der evt. kunne bruges igen og hvilke, der skulle skiftes ud. Ved at skifte alle beholdere på en gang, sikrer vi, at alle får den rigtige løsning.

Alle de gamle beholdere bliver samlet ind og genanvendt på den ene eller anden måde – enten fordi de bliver knust og brugt i fremstillingen af nye beholdere eller som direkte genbrug, hvor den enkelte beholder er i så god stand, at den kan bruges igen i nye sammenhænge.

Hvad sker der med de gamle beholdere?

Hvis du ikke vil beholde dine gamle beholdere, bliver de samlet ind og genanvendt – bl.a. i produktionen af nye beholdere. Faktisk kan nogle af de nye beholdere, vi får i Sønderborg kommune, være fremstillet af gamle beholdere fra Vejle eller Kerteminde.

Kan jeg nå at skifte størrelse på de beholdere, jeg får leveret?

Nej, det er desværre ikke muligt i øjeblikket. 

I januar 2020 fik alle husejere brev i e-Boks, hvor man kunne se, hvilke beholdere vi har vurderet, husstanden har brug for, når den nye affaldsordning træder i kraft. Hvis du gerne ville have mindre eller større beholdere, skulle du give os besked senest 3. april 2020.

Hvis du ikke har givet os besked inden 3. april, kan vi desværre ikke nå at ændre, hvilke nye beholdere du får leveret. Men du kan naturligvis få ændret størrelsen på dine beholdere, når den nye affaldssortering træder i kraft til efteråret. Dog kan der være lidt længere ventetid end normalt. 

Hvor mange beholdere får jeg?

Hvis du har det, vi i dag kalder en standardløsning, dvs. en beholder til restaffald og en genbrugsbeholder med to rum til hhv. metal/glas/hård plastik og pap/papir/blød plastik, får du tre todelte beholdere:

  • En beholder til restaffald og madaffald
  • En til pap/papir og glas
  • En til plastik og metal.

Du får også en miljøkasse til dit farlige affald.

Hvis du ikke har standardløsningen …
Hvis du i dag har en anden løsning end standardløsningen – f.eks. en større beholder til restaffald eller flere beholdere til genbrugsmaterialer – har vi fundet frem til en individuel løsning til dig. Løsningen er fundet på baggrund af den løsning, du har i dag.

Kan jeg få en mindre beholder end 240 liter?

Nej, det kan du desværre ikke.

Det nye affaldssystem er bygget op omkring seks typer affald, vi skal sortere i tre forskellige beholdere med hver to rum.

De mindre beholdere – som 140 eller 190 liter – fungerer desværre ikke, når de har to rum. Rummene bliver simpelthen for smalle, og affaldet sætter sig fast, når beholderne bliver tømt.

Derfor er en 240 liters beholder med to rum den mindste størrelse, vi kan tilbyde fra efteråret 2020.

Kan jeg få en grøn beholder?

Nej, det kan du desværre ikke.

Fra efteråret 2020 vil alle beholderne i Sønderborg Kommune have samme farve – en meget mørk grå.

Begrundelsen er først og fremmest et spørgsmål om økonomi. Når vi kan afgive en bestilling på et meget stort antal beholdere i samme farve, kan vi opnå en stor besparelse, vi ikke kan få, hvis vi skal have forskellige beholdere i flere farver.

I forbindelse med den nye affaldsordning uddeler vi ca. 87.000 nye affaldsbeholdere. Derfor betyder stykprisen meget for den samlede økonomi. De gamle beholdere bliver samlet sammen, knust og genanvendt i produktionen af nye beholdere.

Kan jeg få foringsposer til beholderen med rest- og madaffald?

Ja, det vil være muligt at købe store foringsposer til beholderne til mad- og restaffald.

Der vil naturligvis være tale om to separate foringsposer, da skraldebilen, som tømmer beholderen, har to adskilte rum – et til madaffald og et til restaffald. Foringsposerne med henholdsvis madaffald og restaffald skal derfor hver sin vej.

Præcis hvordan foringsposerne kommer til at se ud, og hvordan du kan bestille dem, ved vi desværre ikke endnu. Men så snart det er fastlagt, vil vi naturligvis sørge for, at du kan læse meget mere om det.

Umiddelbart vil det ikke være muligt at få foringsposer til genbrugsbeholderne, da genbrugsmaterialerne normalt skal ligge løst i beholderne. Det er dog ikke endeligt afklaret og vil først blive offentliggjort på et senere tidspunkt.

Hvad er målene på de nye beholdere?

Standardløsningen i den nye affaldsordning er tre todelte beholdere på hver 240 liter. Har du brug for mere plads til rest-og madaffald, pap/papir og glas eller plastik og metal, kan du vælge en todelt beholder med en kapacitet på 370 liter. 

Her er målene på de nye beholdere:

Hvordan bliver de nye beholdere tømt?

Fra 5. oktober bliver din nye beholder til restaffald og madaffald bliver tømt hver 14. dag – præcis som det er i dag. Du har også mulighed for at vælge sommertømning.

De nye genbrugsbeholdere bliver tømt hver 4. uge. Det kommer til at ske på den måde, at du altid får tømt genbrug f.eks. tirsdag i lige uge – og det vil så på skift være beholderen til plastik og metal eller beholderen til pap/papir og glas, der bliver tømt.

De endelige planer for, hvornår skraldemanden kommer på din adresse, er klar i løbet af august 2020.

Vi kan desværre ikke garantere, at dine beholdere bliver tømt på samme dage, som de bliver i dag. Men vi gør, hvad vi kan.

Har du andre spørgsmål?

Hvis du ikke fik svar på dit sprøgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores kundeservice på mail: info@sonfor.dk eller på tlf.: 88 43 53 00. 

Læs også om …