Har du brug for mere plads til genbrugsaffald?

Se de mange muligheder og bestil en større beholder her

Oplever du, at der ikke er plads i din genbrugsbeholder? Du kan vælge at få en større eller flere genbrugsbeholdere – og dermed meget mere plads.

På denne side kan du læse alt om de mulige løsninger.

Har du bestilt en ny beholder, bliver den leveret i løbet af et par uger. 

Indtil din nye beholder er leveret, må du gerne benytte den gamle – den behøver ikke være tom, når vi henter den. 

Du kan skifte til større beholdere

Du kan udskifte en eller begge dine genbrugsbeholdere med en større model. Det vil give dig mere end 50% mere plads til hver affaldstype.

Engangsgebyr for ombytning: 325 kr.

Årlig merudgift: 0 kr.

Hvis du i dag har en to-delt 240 liters beholder, og bytter den til en to-delt 370 l beholder, får du mere end 50 % mere plads til genbrugsaffaldet –  både i ‘det store’ og i ‘det lille’ rum. 

Har du brug for mere plads?

Her kan du skifte 240 L til 370 L

Har du spørgsmål? Så kontakt vores kundeservice på mail: info@sonfor.dk eller på tlf.: 88435300. 

Brug pilene og se mulige kombinationer med større beholdere

Du kan bestille en ekstra genbrugsbeholder

Engangsgebyr for levering: 225 kr.

Årlig merudgift: 446,88 kr.

Hvis du vælger at få en ekstra genbrugsbeholder, får du meget mere plads – og rigtigt mange kombinationsmuligheder.

Du kan vælge at få en ekstra beholder til en bestemt type genbrugsaffald, f.eks. til Glas, til Metal, til Plast & Mad- og drikkekartoner eller til Papir & Pap. Det kan give dig op til 3 gange så meget plads til den type affald.

Du kan også vælge at bytte den ene af dine todelte beholdere til to særskilte beholdere til hvert sit materiale, så du f.eks. har en todelt beholder til Papir & Pap/Glas og to separate beholdere til hhv. Metal og Plast/Mad- & Drikkekartoner.

Det eneste, du skal være opmærksom på, er, at du som minimum skal have et rum til metal, et rum til glas, et rum til plast og et rum til papir/pap.

Vil du bestille en ekstra beholder? Kontakt vores kundeservice på info@sonfor.dk eller på tlf.: 88435300. 

Brug pilene og se nogle af de mulige kombinationer med én ekstra beholder

Du kan også bestille to ekstra genbrugsbeholdere

Engangsgebyr for levering: 325 kr.

Årlig merudgift: 893,75 kr.

Du kan også vælge at få fire genbrugsbeholdere i stedet for to. Det giver dig rigtig mange kombinationsmuligheder og rigtigt meget mere plads.

Vi har vist nogle af dem her, men der findes mange flere. Det eneste, du skal være opmærksom på, er, at du som minimum skal have et rum til metal, et rum til glas, et rum til plast og et rum til papir/pap.

Vil du bestille to ekstra beholdere? Kontakt vores kundeservice på mail: info@sonfor.dk eller tlf.: 88435300 – så hjælper vi dig med at finde frem til den løsning, som passer bedst til dig. 

Brug pilene og se nogle af de mulige kombinationer med to ekstra beholdere

Hvis du kun en gang imellem har for meget genbrugsaffald

Så kan du købe en særlig sæk fra os, fylde den og stille den ved siden af din beholder ved tømning. Så tager skraldemanden den med.

Du kan fra d. 1. maj 2021 købe særlige lilla sække til ekstra plast og særlige grønne sække til ekstra madaffald, på samme måde, som du kan købe sække til ekstra restaffald. En sæk koster 25 kr. og de kan købes på alle vores genbrugspladser i åbningstiden. Se genbrugspladsernes åbningstider. 

Hvis du har ekstra pap, papir, glas eller metal, kan du som altid aflevere det gratis på genbrugspladsen.

Spørgsmål og svar

Hvad er målene på beholderne?

Her kan du se målene på 240 L og 370 L:

Hvorfor tømmer I ikke genbrugsbeholderne hver 14. dag?

Hvis vi indførte 14 dages tømning på alle genbrugsbeholderne, ville det betyde en fordobling af det antal tømninger, vi har i dag – og det vil betyde en fordobling af både mandskab og materiel. Det koster penge – faktisk ville alle vores kunder skulle betale 800-900 kr. mere om året. Det kan vi ikke forsvare, da det kun er en mindre del af vores kunder, som oplever problemer.

I Sønderborg Kommune består 75% af alle husstande nemlig af to eller færre personer, og hele 40% af indbyggerne bor alene. De små husstande oplever typisk ikke problemer, og derfor er løsningerne målrettet de kunder, som har udfordringer.

 

Hvornår bliver beholderne leveret?

Vi gør, hvad vi kan for at levere din nye beholder så hurtigt som muligt.

Indtil din nye beholder er leveret, må du gerne benytte den gamle – den behøver ikke være tom, når vi henter den.

 

Kan man bytte rundt på rummene i genbrugsbeholderen?

Nej, vi kan ikke bytte rundt på rummene – ligesom vi heller ikke kan ændre på størrelsen af rummene i genbrugsbeholderne.

De nye beholdere er indrettet med en 40-60 fordeling af rummene, og alle skraldebilerne er indstillet til at tømme beholdere af denne type. Hvis vi ændrede inddelingen, ville vi skulle skifte alle skraldebilerne ud, og det ville være meget dyrt.

Hvorfor koster det mere at have flere beholdere?

Du betaler ekstra for at have en ekstra beholder, fordi det koster hver gang beholderen skal tømmes. Hvis du har 3 genbrugsbeholdere i stedet for 2, skal skraldemanden også tømme 3 beholdere i stedet for 2. Det tager længere tid, og koster flere penge til løn mv.

Hvorfor er det ikke gratis at få mere plads?

Sønderborg Forsyning er ejet af Sønderborg Kommune. Det betyder, at vi ikke skal tjene penge – men vores udgifter skal balancere med vores indtægter.

Hvis du skal have skiftet din beholder, har vi udgifter til at sende en medarbejder ud til din adresse og levere en ny beholder, der også skal registreres med en chip mv. Det engangsgebyr, du betaler, dækker en del af udgifterne. Når først du har fået den større beholder, betaler du ikke yderligere.

Hvis du derimod skal have en ekstra beholder, betaler du årligt 466,88 kr. Det gør du, fordi det koster hver gang beholderen skal tømmes. Hvis du har 3 genbrugsbeholdere i stedet for 2, skal skraldemanden også tømme 3 beholdere i stedet for 2. Det tager længere tid, og koster flere penge til løn mv.