Har du brug for mere plads til genbrugsaffald?

Se de mange muligheder og bestil en større beholder her

Oplever du, at der ikke er plads i din genbrugsbeholder? Nu bliver det billigere at få en større eller flere genbrugsbeholdere – og dermed meget mere plads. På den side kan du læse alt om de mulige løsninger.

Har du bestilt en ny beholder, bliver den leveret i løbet af et par uger. 

Indtil din nye beholder er leveret, må du gerne benytte den gamle – den behøver ikke være tom, når vi henter den. 

Du kan skifte til større beholdere

Du kan udskifte en eller begge dine genbrugsbeholdere med en større model. Det vil give dig mere end 50% mere plads til hver affaldstype.

Engangsgebyr for omskiftning: 170 kr.

Årlig merudgift: 0 kr.

Hvis du i dag har en to-delt 240 liters beholder, og bytter den til en to-delt 370 l beholder, får du mere end 50 % mere plads til genbrugsaffaldet –  både i ‘det store’ og i ‘det lille’ rum. 

Har du brug for mere plads?

Her kan du skifte 240 L til 370 L

Har du spørgsmål? Så kontakt vores kundeservice på mail: info@sonfor.dk eller på tlf.: 88435300. 

Brug pilene og se mulige kombinationer med større beholdere

Du kan bestille en ekstra genbrugsbeholder

Engangsgebyr for levering: 170 kr.

Årlig merudgift: 446,88 kr.

Hvis du vælger at få en ekstra genbrugsbeholder, får du meget mere plads – og rigtigt mange kombinationsmuligheder.

Du kan vælge at få en ekstra beholder til en bestemt type genbrugsaffald, f.eks. til Glas, til Metal, til Plast & Mad- og drikkekartoner eller til Papir & Pap. Det kan give dig op til 3 gange så meget plads til den type affald.

Du kan også vælge at bytte den ene af dine todelte beholdere til to særskilte beholdere til hvert sit materiale, så du f.eks. har en todelt beholder til Papir & Pap/Glas og to separate beholdere til hhv. Metal og Plast/Mad- & Drikkekartoner.

Det eneste, du skal være opmærksom på, er, at du som minimum skal have et rum til metal, et rum til glas, et rum til plast og et rum til papir/pap. 

Vil du bestille en ekstra beholder? Kontakt vores kundeservice på info@sonfor.dk eller på tlf.: 88435300. 

Brug pilene og se nogle af de mulige kombinationer med én ekstra beholder

Du kan også bestille to ekstra genbrugsbeholdere

Engangsgebyr for levering: 170 kr.

Årlig merudgift: 893,75 kr.

Du kan også vælge at få fire genbrugsbeholdere i stedet for to. Det giver dig rigtig mange kombinationsmuligheder og rigtigt meget mere plads.

Vi har vist nogle af dem her, men der findes mange flere. Det eneste, du skal være opmærksom på, er, at du som minimum skal have et rum til metal, et rum til glas, et rum til plast og et rum til papir/pap.

Vil du bestille to ekstra beholdere? Kontakt vores kundeservice på mail: info@sonfor.dk eller tlf.: 88435300 – så hjælper vi dig med at finde frem til den løsning, som passer bedst til dig. 

Brug pilene og se nogle af de mulige kombinationer med to ekstra beholdere

Hvis du kun en gang imellem har for meget genbrugsaffald

Frem til 1. april 2021 kan du fortsat stille en klar sæk med Plast/Mad- & Drikkekartoner, inden genbrugsbeholderen bliver tømt. Så tager skraldemanden den med.

Efter 1. april kan du købe særlige sække til ekstra plast på samme måde, som du i dag kan købe røde sække til ekstra restaffald. Sækken koster 25 kr.

Hvis du har ekstra pap, papir, glas eller metal, kan du som altid aflevere det gratis på genbrugspladsen.

Spørgsmål og svar

Hvordan får jeg mere plads til mine genbrugsmaterialer?

Hvis du har brug for mere plads i din genbrugsbeholder, har du flere muligheder.

Få en større beholder
Hvis du i dag har to standard 240 L genbrugsbeholdere med hver to rum, kan du nemt få mere end 50% mere plads ved at skifte til de større beholdere med en kapacitet 370 L beholdere.

Du bestemmer selv, om du vil have en større beholder til både Glas/Papir & Pap og Metal/Plast og Mad- & Drikkekartoner, eller om du kun har brug for mere plads i den ene genbrugsbeholder.

Uanset hvad du vælger, koster det et engangsbeløb på 170 kr. – og du betaler ikke mere på din årlige regning. Du kan skifte til en større genbrugsbeholder via vores selvbetjeningsløsning her, eller du kan kontakte vores kundeservice på info@sonfor.dk eller tlf.: 88435300.

Få en eller flere ekstra beholder(e)
Hvis du vælger at få en ekstra særskilt genbrugsbeholder, kan du få op til 3 gange så meget plads til f.eks. plastik eller papir/pap. Der er et utal af muligheder og kombinationer.

Det koster et engangsbeløb på 170 kr. for at skifte samt 446,88 kr. om året for hver ekstra genbrugsbeholder. Vil du have en eller flere genbrugsbeholdere, kan du kontakte vores kundeservice på info@sonfor.dk eller tlf.: 88435300.

Hvad er målene på beholderne?

Her kan du se målene på 240 L og 370 L:

Hvad er blevet billigere?

Tidligere skulle du betale 325 kr. for at få skiftet en beholder – den pris er nu reduceret til 170 kr., uanset hvor mange beholdere du vil have leveret eller skiftet ud.

Beløbet er med til at dække de udgifter, der er forbundet med klargøring og levering af beholderen til din adresse samt registrering med chip i vores system.

Prisen for at få en ekstra genbrugsbeholder er nu 466,88 kr. – og det er halv pris i forhold til tidligere. Du betaler ekstra for at have en ekstra beholder, fordi det koster hver gang beholderen skal tømmes. Hvis du har 3 genbrugsbeholdere i stedet for 2, skal skraldemanden også tømme 3 beholdere i stedet for 2. Det tager længere tid, og koster flere penge til løn mv. 

Hvorfor tømmer I ikke genbrugsbeholderne hver 14. dag?

Hvis vi indførte 14 dages tømning på alle genbrugsbeholderne, ville det betyde en fordobling af det antal tømninger, vi har i dag – og det vil betyde en fordobling af både mandskab og materiel. Det koster penge – faktisk ville alle vores kunder skulle betale 800-900 kr. mere om året. Det kan vi ikke forsvare, da det kun er en mindre del af vores kunder, som oplever problemer.

I Sønderborg Kommune består 75% af alle husstande nemlig af to eller færre personer, og hele 40% af indbyggerne bor alene. De små husstande oplever typisk ikke problemer, og derfor er løsningerne målrettet de kunder, som har udfordringer.

 

Hvornår bliver beholderne leveret?

Har du bestilt en ny beholder, bliver den leveret i løbet af et par uger. Vi gør, hvad vi kan for at levere så hurtigt som muligt.

Indtil din nye beholder er leveret, må du gerne benytte den gamle – den behøver ikke være tom, når vi henter den. 

 

Kan man bytte rundt på rummene i genbrugsbeholderen?

Nej, vi kan ikke bytte rundt på rummene – ligesom vi heller ikke kan ændre på størrelsen af rummene i genbrugsbeholderne.

De nye beholdere er indrettet med en 40-60 fordeling af rummene, og alle skraldebilerne er indstillet til at tømme beholdere af denne type. Hvis vi ændrede inddelingen, ville vi skulle skifte alle skraldebilerne ud, og det ville være meget dyrt.

Kan I genindføre den gamle ordning?

Nej. Regeringen og folketinget har besluttet, at alle kommuner skal til at sortere mere til genbrug og har udstukket nogle retningslinjer for, hvordan vi hver især skal sortere, så det bliver mere ensartet på tværs af landets kommuner.

Den gamle ordning levede ikke op til de krav, så den kunne vi ikke blive på. 

Den nye ordning betyder, at vi indsamler langt mere til genanvendelse. Siden oktober 2020 har vi halveret den mængde restaffald, vi sender til forbrænding. Samtidigt har vi indsamlet fem gange mere plastik.

Hvorfor koster det mere at have flere beholdere?

Du betaler ekstra for at have en ekstra beholder, fordi det koster hver gang beholderen skal tømmes. Hvis du har 3 genbrugsbeholdere i stedet for 2, skal skraldemanden også tømme 3 beholdere i stedet for 2. Det tager længere tid, og koster flere penge til løn mv.

Hvorfor er det ikke gratis at få mere plads?

Sønderborg Forsyning er ejet af Sønderborg Kommune. Det betyder, at vi ikke skal tjene penge – men vores udgifter skal balancere med vores indtægter.

Hvis du skal have skiftet din beholder, har vi udgifter til at sende en medarbejder ud til din adresse og levere en ny beholder, der også skal registreres med en chip mv. De 170 kr., du betaler i engangsgebyr, dækker en del af udgifterne. Når først du har fået den større beholder, betaler du ikke yderligere. 

Hvis du derimod skal have en ekstra beholder, betaler du årligt 466,88 kr. Det gør du, fordi det koster hver gang beholderen skal tømmes. Hvis du har 3 genbrugsbeholdere i stedet for 2, skal skraldemanden også tømme 3 beholdere i stedet for 2. Det tager længere tid, og koster flere penge til løn mv.