Kloakdæksel

TV-inspektion og spuling af kloakledninger

 

I forbindelse med vedligeholdelsen af kloaknettet foretager vi med jævne mellemrum TV-inspektion af hovedkloakledningerne. TV-inspektionerne giver os vigtige informationer om kloakledningerne – deres generelle tilstand og evt. behov for renovering.

Undgå lugtgener og vand på gulvet

Inden vi kan foretage TV-inspektionen, er det nødvendigt at spule kloakledningerne. Når vi spuler, kan der opstå et tryk, og det kan i visse tilfælde forårsage lugtgener og vand på gulvet i badeværelserne hos beboerne i områderne.

Hvis du bor i et område, hvor vi foretager TV-inspektion og spuling af kloakledningerne, vil du få direkte besked senest to dage før, vi går i gang. Både lugtgener og vand på gulvet er nemlig nemme at undgå:

  1. Afdæk håndvaske og gulvafløb med f.eks. en gulvklud og anbring en tung genstand ovenpå
  2. Læg f.eks. en gulvklud hen over toilettet, slå brættet ned og anbring en tung genstand ovenpå toilettet

Du kan stadig bruge dit toilet, afløb og din håndvask som normalt – bare du er opmærksom på at dække dem til igen, når de ikke længere er i brug.