Kloakdæksel

TV-inspektion og spuling af kloakledninger

 

I forbindelse med vedligeholdelsen af kloaknettet foretager vi med jævne mellemrum TV-inspektion af hovedkloakledningerne. TV-inspektionerne giver os vigtige informationer om kloakledningerne – deres generelle tilstand og evt. behov for renovering.

Områder, hvor vi lige nu foretager TV-inspektion og spuling af kloakledninger:

16. maj - 9. juli 2018: TV-inspektion af kloakledninger i Vester Sottrup

TV-inspektion og spuling af ældre kloakledninger i Vester Sottrup i perioden fra 16. maj. 2018 til 9. juli 2018 på følgende gader:

  • Stationsgade 2-22 og 5-33
  • Lindevej
  • Lundsgaardsvej 2-20 og 5-33

Hvis du bor på en af de nævnte gader og er bortrejst i perioden, vil det være en god ide inden afrejsen at dække dine afløb og toiletter til og stille en tung genstand ovenpå.

TV-inspektionen omfatter ca. 2.450 meter kloakledninger, ca. 80 brønde samt ca. 800 meter stik fra hovedledninger og ind til skelgrænsen ved ejendomme. Arbejdet bliver udført af firmaet FKSSlamson A/S på vegne af Sønderborg Forsyning.

TV-operatøren vil varsle beboerne i områderne mindst to dage før for spuling og TV-inspektion. Varslingen sker ved dels en notits i ejendommens postkasse – dels ved at operatørene banker på døren.

 

Inden vi kan foretage TV-inspektionen, er det nødvendigt at spule kloakledningerne. Når vi spuler, kan der opstå et tryk, og det kan i visse tilfælde forårsage lugtgener og vand på gulvet i badeværelserne hos beboerne i områderne.

Undgå lugtgener og vand på gulvet
Hvis du bor i et område, hvor vi foretager TV-inspektion og spuling af kloakledningerne, vil du få direkte besked senest to dage før, vi går i gang. Både lugtgener og vand på gulvet er nemlig nemme at undgå:

  1. Afdæk alle håndvaske og gulvafløb med f.eks. en gulvklud og anbring en tung genstand ovenpå
  2. Læg f.eks. en gulvklud hen over toilettet, slå brættet ned og anbring en tung genstand ovenpå toilettet

Du kan stadig bruge dit toilet, afløb og din håndvask som normalt – bare du er opmærksom på at dække dem til igen, når de ikke længere er i brug.