Vi holder øje med kloaknettet

Vi foretager jævnligt TV-inspektion i kloaknettet - og det kan få betydning for dig

TV-inspektion betyder spuling 

I forbindelse med vedligeholdelsen af kloaknettet foretager vi med jævne mellemrum TV-inspektion af hovedkloakledningerne.

TV-inspektionerne giver os vigtige informationer om kloakledningerne – deres generelle tilstand og evt. behov for renovering.

Inden vi kan foretage TV-inspektionen, er det nødvendigt at spule kloakledningerne. Når vi spuler, kan der opstå et tryk, og det kan i visse tilfælde forårsage lugtgener og vand på gulvet i badeværelserne hos beboerne i områderne.

Undgå lugtgener og vand på gulvet

Hvis du bor i et område, hvor vi foretager TV-inspektion og spuling af kloakledningerne, vil du få direkte besked senest to dage før, vi går i gang. Både lugtgener og vand på gulvet er nemlig nemme at undgå:

  1. Afdæk alle håndvaske og gulvafløb med f.eks. en gulvklud og anbring en tung genstand ovenpå.
  2. Læg f.eks. en gulvklud hen over toilettet, slå brættet ned og anbring en tung genstand ovenpå toilettet.

Du kan stadig bruge dit toilet, afløb og din håndvask som normalt – bare du er opmærksom på at dække dem til igen, når de ikke længere er i brug.

Inden vi foretager TV-inspektionen, er det nødvendigt at spule kloakledningerne.