Traktor på genbrugspladserne – kun med særlig tilladelse

 

Hvis du vil køre på genbrugspladsen i traktor, skal du kontakte os først via mail til 365@sonfor.dk. I mailen skal du oplyse:

  • Hvilken genbrugsplads vil du gerne køre til med traktor?
  • Hvornår vil du gerne ankomme med traktor?
  • Hvilke typer affald har du med? Husk: større mængder jord, tegl og beton skal anmeldes til kommunen
  • Hvilke adresse kommer affaldet fra?

Vi skal have din mail senest 2 hverdage før, du ønsker at køre på genbrugspladsen.

Har du ikke på forhånd aftalt dit besøg med os, er vi desværre nødt til at afvise dig, hvis du ankommer til genbrugspladsen i traktor.

OBS: Kun ansvarsforsikrede traktorer med en egenvægt på max. 3.500 kg kan få adgang til genbrugspladserne.