Tømning af septiktank

Ejendomme, hvor der ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal spildevand passere gennem en hustank.

Om den årlige tømningsordning

Hvis din ejendom ikke er tilsluttet den offentlige kloak, skal alt dit spildevand som minimum passere gennem en hustank, dvs. en septiktank, trixtank eller lignende.

I så fald er din ejendom omfattet af Sønderborg Forsynings tømningsordning, hvor alle tanke bliver tømt minimum én gang om året.

Du skal ikke selv bestille tømning af din tank – det sker automatisk.

Placering af tanken

Din hustank skal være ført helt op i terræn, dækslet skal være frilagt og må ikke veje mere end 50 kg. 

Som grundejer er du forpligtet til at holde pladsen omkring tanken ryddet og sørge for, at der er fri adgang til tanken i form af en kørefast adgangsvej, så det er muligt at køre med lastbil indtil en afstand af 60 meter fra tanken.

Buske og træer langs vejen skal være beskåret, som vist på figuren.


Tømningen

Som grundejer modtager du en SMS omkring en uge inden tømningen af din tank – så du har god tid til at sørge for, at tankdækslet er frit tilgængeligt. Det er firmaet Simon Moos, der tømmer tankene.

Ved tømning anvender vi den såkaldte KSA-teknik (Kombineret Slamsuger og Afvandingsanlæg). Tanken bliver først tømt helt og herefter fyldt op igen med vand, hvorfra slammet er fjernet. Slammet bliver derefter kørt til et afvandingsanlæg og senere spredt ud på landbrugsjord eller kørt til forbrænding.

Når din tank er blevet tømt, modtager du en tømningsattest, hvor det fremgår, hvornår tanken er tømt, og om tanken fungerer tilfredsstillende. Hvis det ikke har været muligt at tømme din tank, vil det stå på tømningsattesten – og du vil også kunne læse en begrundelse for, hvorfor din tank ikke blev tømt, og hvad du skal gøre for at rette på evt. mangelfulde forhold.

Når forholdene er bragt i orden, får du besøg igen, og du vil i den forbindelse blive opkrævet et ekstra gebyr.

Nedlægning af tanken

Hvis din ejendom bliver tilsluttet den offentlige kloak, er din pligt som ejer at nedlægge tanken. Den sidste tømning kaldes sluttømning, og den skal du bestille og få udført af Sønderborg Forsyning. Sluttømningen er gratis.