Hvornår var det nu lige …

Så planen for, hvor og hvornår vi leverer de nye og henter de gamle beholdere

Få overblikket her

Her kan du se, hvor og hvornår vi leverer de nye beholdere – og hvornår vi henter de gamle beholdere.

Indtast din adresse og se, hvornår vi kommer i dit område.

Vi udskifter beholdere i SOMMERHUSOMRÅDER

Ejer du et sommerhus i et område, der er udlagt til sommerhusområde i Sønderborg kommune? Så får du i juni 2020 få en Miljøkasse til indsamling af miljøfarligt affald og en ny beholder til restaffald på minimum 240 Liter. Genbrugsmaterialer kan du fortsat aflevere på miljøstationerne.

Vi afhenter din gamle beholder samme dag, som din leverer din nye beholder. Hvis du gerne vil beholde din gamle beholder, kan du købe et klistermærke – så lader vi den stå. Læs mere her.

I sommerhusområderne indsamler vi ikke madaffald – i de fleste områder er det nemlig ikke muligt at komme rundt med de skraldebiler, der kan indsamle madaffaldet.

Ny sortering af genbrugsmaterialer
I slutningen af september bliver sorteringen af genbrugsmaterialer på Miljøstationerne ændret, så den passer med sorteringen i resten af kommunen. Samtidigt sørger vi for, at alle sommerhuse får nye sorteringsvejledninger. Vejledningerne vil være på dansk, tysk og engelsk.

Hvis dit sommerhus ikke ligger i et område, der udlagt til sommerhusområde, skal du fra uge 39 – 40 sortere ligesom almindelige parcelhuse i Sønderborg kommune – læs mere her.

Vi leverer nye beholder i YDEROMRÅDER

Vi skal i alt levere og hente mere end 140.000 beholdere – og det er en kæmpestor logistisk opgave. Derfor er vi nødt til starte i god tid, hvis vi skal nå at bringe alle beholderne ud, inden du og alle vores andre kunder skal tage de nye beholdere i brug i uge 39-40.

Hvis du bor i et yderområde, er det sandsynligt, at du har lidt mere plads end folk, der bor i tætbefolkede byområder. Derfor må du desværre have både de nye og de gamle beholdere stående i en periode.

Vi beklager mange gange og håber på din forståelse.

Sammen med dine nye beholdere får du en Miljøkasse til miljøfarligt affald, som batterier, spraydåser og kemikalier. I Miljøkassen finder du plastikposer, du kan bruge til madaffald samt en grundig sorteringsvejledning. Du får også nogle klistermærker, du kan bruge som hjælp til den nye affaldssortering.

Frem til den 5. oktober kan du selv ombytte Miljøkassen på en af vores genbrugspladser, hvis den er fyldt. Du kan læse mere om Miljøkassen her.

Fra den 5. oktober kan du stille den fyldte Miljøkasse ud sammen med dine beholdere den dag, skraldemanden kommer. Så bliver den fyldte Miljøkasse byttet til en ny, tom kasse.

 

Vi holder SOMMERFERIE

Vi kører ikke nye beholdere ud i uge 28-32.

Hvis du holder ferie, og nye beholdere ikke bliver kørt ind i garagen eller om i haven, kan det nemlig sende et signal om, at du ikke er hjemme. Det vil vi naturligvis gerne undgå.

Vi leverer nye beholdere i MINDRE BYER

Hvis du bor i en mindre by, vil du få leveret din beholder i slutningen af august. Du må først tage de nye beholdere i brug i uge 39 – 40, og du vil derfor have både de nye og de gamle beholdere stående i en kortere periode. Vi beklager og håber på din forståelse.

Vi skal i alt levere og hente mere end 140.000 beholdere – og det er en kæmpestor logistisk opgave. Derfor er vi nødt til starte i god tid, hvis vi skal nå at bringe alle beholderne ud, inden du og alle vores andre kunder skal tage de nye beholdere i brug.

Du får også leveret en Miljøkasse til miljøfarligt affald, som batterier, spraydåser og kemikalier. Fra den 5. oktober kan du stille den fyldte Miljøkasse ud sammen med dine beholdere den dag, skraldemanden kommer. Så bliver den fyldte Miljøkasse byttet til en ny, tom kasse.

Frem til den 5. oktober kan du selv ombytte Miljøkassen på en af vores genbrugspladser, hvis den er fyldt. Du kan læse mere om Miljøkassen her.

I Miljøkassen finder du plastikposer, du kan bruge til madaffald samt en grundig sorteringsvejledning. Du får også nogle klistermærker, du kan bruge som hjælp til den nye affaldssortering.

Vi leverer nye beholdere i STØRRE BYER

Hvis du bor i en større by, vil du få leveret din beholder i begyndelsen af september. Det betyder, at du vil have både de nye og de gamle beholdere stående i en relativ kort periode, til du kan tage dem i brug i uge 39 – 40.

Vi håber, du finder en plads til dem, hvor de ikke forstyrrer.

Du får også leveret en Miljøkasse til miljøfarligt affald, som batterier, spraydåser og kemikalier. I Miljøkassen finder du plastikposer, du kan bruge til madaffald samt en grundig sorteringsvejledning. Du får også nogle klistermærker, du kan bruge som hjælp til den nye affaldssortering.

Fra den 5. oktober kan du stille den fyldte Miljøkasse ud sammen med dine beholdere den dag, skraldemanden kommer. Så bliver den fyldte Miljøkasse byttet til en ny, tom kasse.

Frem til den 5. oktober kan du selv ombytte Miljøkassen på en af vores genbrugspladser, hvis den er fyldt. Du kan læse mere om Miljøkassen her.

Vi leverer og henter beholdere i SØNDERBORG BYMIDTE

Hvis du bor i et tætbefolket område i Sønderborg bymidte, får du nye beholdere i uge 39-40. 

Vi udskifter dine beholdere samme dag, som dine nuværende beholdere bliver tømt. Der kan dog godt gå nogen timer imellem tømning og udskiftning.

Hvis du ikke får tømt din genbrugsbeholder samme dag som din beholder til restaffald, vil du derfor få leveret dine nye beholdere på to forskellige dage: Genbrugsbeholderne den dag, du får tømt genbrug – og din nye beholder til mad- og restaffald den dag, du får tømt restaffald.

Din nye Miljøkasse til miljøfarligt affald bliver leveret sammen med de nye beholdere.

I Miljøkassen finder du plastikposer, du kan bruge til madaffald samt en grundig sorteringsvejledning. Du får også nogle klistermærker, du kan bruge som hjælp til den nye affaldssortering.

Alle de gamle beholdere bliver tømt for SIDSTE GANG

Uanset hvor du bor, bliver dine gamle beholdere tømt for sidste gang i perioden fra den 21. september til den 2. oktober 2020 (uge 39 og 40) – herefter skal du tage de nye beholdere i brug.

Du får besked fra os i god tid, og når skraldemanden tømmer din gamle beholder for sidste gang, sætter han en besked på beholderen.

Den sidste tømning sker helt som dine normale tømninger – får du f.eks. normalt tømt din beholder til restaffald tirsdag i lige uger, vil den gamle beholder blive tømt for sidste gang tirsdag i uge 40. Samme dag skal du tage den nye beholder til restaffald/madaffald i brug.

Bliver din genbrugsbeholder f.eks. normalt tømt onsdag i ulige uger, vil din gamle genbrugsbeholder blive tømt for sidste gang onsdag i uge 39. Samme dag skal du begynde at sortere dine genbrugsmaterialer i dine to nye genbrugsbeholdere.

Husk at du har fået en grundig sorteringsvejledning samt klistermærker, du kan bruge som hjælp til sorteringen, da du fik dine nye beholdere. Du finder både sorteringsvejlednig og klistermærker i Miljøkassen. I Miljøkassen har du også poser til madaffald.

Nu er du klar til den nye affaldssortering.

Vi indsamler DE GAMLE BEHOLDERE

Hvis du er husejer, fik du allerede i midten af maj et brev i e-Boks fra Sønderborg Kommune. I brevet kunne du se, hvornår vi henter dine gamle beholdere. Det sker i perioden efter den 5. oktober. 

Den dag vi henter dine gamle beholdere, vil vi bede dig sætte dem frem. De behøver ikke stå ved kantstenen, men de skal være synlige fra vejen – så vores folk kan få øje på dem. 

Hvis du gerne vil beholde en eller flere af dine gamle beholdere, kan du købe et klistermærke og sætte det på beholderen – læs mere her.

Læs også om …