Tal og Fakta

I Sønderborg Forsyning er vi ca. 140 medarbejdere, fordelt i administration, drift, genbrugspladser og anlæg

Sønderborg Forsyning i tal

I Sønderborg Forsyning er vores ca. 140 ansatte ansvarlige for driften af otte genbrugspladser, seks vandværker, fem renseanlæg, tre genbrugsbutikker, et genbrugsbyggemarked, et deponi og noget fjernvarme.

Vi sørger for, at din affaldsbeholder bliver tømt. Vi indsamler dine genbrugsmaterialer og står klar, så du kan komme på genbrugspladsen døgnet rundt.

Vi sikrer, at du kan trække ud i toilettet, og vi renser dit spildevand. Og det er med ret høj sansynlighed også os, der sørger for, at du altid har rent vand i hanen.

Vi løser med andre ord hver dag mange meget forskellige og vigtige opgaver, der gør en forskel for dig og mange andre.

Her er nogle tal og fakta:

Affald - Tal og Fakta

I Sønderborg Forsyning varetager vi administrationen, håndteringen og behandlingen af affaldet fra 74.000 personer, fordelt på ca. 35.000 husstande – hertil kommer ca. 2.250 sommerhuse og ca. 3.400 virksomheder.

 • Vi administerer restaffaldet for alle kommunens husstande og virksomheder
 • Vi administrerer husstandsindsamlingen af genbrugsmaterialer
 • Vi driver alle miljøstationerne i kommunen
 • Vi har den daglige drift af otte bemandede genbrugspladser
 • Vi driver tre genbrugsbutikker og et genbrugsbyggemarked
 • Vi driver kontrolleret deponi i Skodsbøl
 • Vi administrerer affaldsmængderne til Sønderborg Kraftvarmeværk

Derudover samarbejder vi med Sønderborg Kommune omkring udarbejdelse af regulativer, affaldsplaner og informationsmateriale.

Drikkevand - Tal og Fakta

I Sønderborg Forsyning leverer vi hvert år 2,6 mio m³ rent drikkevand til vores kunder i Augustenborg, Gråsten, Nordborg og Sønderborg.

Cirka halvdelen af borgerne i Sønderborg Kommune får vand fra os – de øvrige får drikkevand fra private vandværker og enkelte fra egen boring. 

Vi har seks vandværker og tre højdebeholdere.

Hvis man lagde alle vores vandledninger efter hinanden, ville de være mere end 360 km – svarende til afstanden fra Sønderborg til Frederikshavn.

En konstant overvågning af vandværkerne sikrer en stabil vandforsyning.

 

Spildevand - Tal og Fakta

I Sønderborg Forsyning står vi for driften af

 • 5 renseanlæg
 • 80 regnvandsbassiner
 • 572 pumpestationer
 • 1410 km ledningsnet

Vores kloaknet og spildevandssystem modtager, transporterer og renser spildevand fra næsten alle ejendomme i Sønderborg Kommune.

Vores i alt 1.410 km kloakledninger kunne nå hele hele vejen fra  Sønderborg til Verona i Italien, hvis man lagde dem i forlængelse af hinanden.

Varme - Tal og Fakta

I dag leverer vi i Sønderborg Forsyning fjernvarme til enkelte områder i Nordborg – det vil snart ændre sig.

Sønderborg Forsyning står nemlig i spidsen for etableringen af en ny fjernvarmeløsning på Nordals, og det vil på sigt sikre nordalsingerne billigere og mere miljørigtigt varme.

I 2019 starter opførelsen af et nyt varmeværk med to biomassefyrede kedler på i alt ca. 16 MW. Varmeværket vil, når det står færdigt, kunne forsyne Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen med fjernvarme.

Indtil da driver vi i Sønderborg Forsyning to varmeværker – Østerlund Varmecentral og Nordborg Kraftvarmeværk.