Spildevandsplan

Spildevansplanen er grundlaget for kommunens administration af spildevandsområdet
Rensningsanlæg, stock, spildevand, bundfældning

Spildevandsplan 2016 – 2021

Spildevandsplanen for 2016 -2021 blev vedtaget af Sønderborg Kommunes Byråd den 4. oktober 2017.

Spildevandsplanen indeholder:

  • Oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold for spildevandsforsyningen i Sønderborg Kommune
  • Løsningen af prioriterede opgaver i den tidligere spildevandsplan
  • Overordnede politikker og målsætninger for spildevandsområdet.

Sønderborg Kommune er myndighed på spildevandsplanen, og den samlede plan er derfor tilgængelig på kommunens hjemmeside