Har du problemer med kloakken?

Vil toilettet ikke skylle, er vejristen stoppet, eller lugter det fra afløbet? Få hjælp her

Hvad er der galt?

Hvis du oplever problemer med kloakken eller dine afløb, kan du ofte selv løse dem – men i nogle tilfælde er det vigtigt, at du giver os besked.

Er vasken eller gulvafløbet stoppet?

Se hvad du kan gøre

Hvis vandet ikke forsvinder …

Står der vand i din håndvask, eller løber vandet ikke ud i gulvafløbet i brusekabinen, kan afløbet være stoppet. Det skyldes ofte, at hår og sæberester har samlet sig i afløbet eller vandlåsen.

Under håndvasken
Vandlåsen på din vask kan du evt. skille ad og rense for hår- og sæberester.

Ved gulvafløbet
Ved gulvafløb, som f.eks. afløbet i din brusekabine, finder du ofte vandlåsen under risten. Her vil du kunne fjerne risten, tage vandlåsen op og rense den.

Hvis du har brug for hjælp til at rense vandlåsen, kan du kontakte en autoriseret VVS-installatør eller kloakmester.

Hvis det ikke hjælper at rense afløbet …

Hvis ikke problemet skyldes, at afløbet eller vandlåsen er stoppet, kan du undersøge din skelbrønd. Skelbrønden er en mindre brønd, placeret på din grund et par meter fra skel, der giver dig nem adgang til din del af kloaksystemet.

Hvis du løfter dækslet til din skelbrønd, kan du hurtigt fastslå, om det er dig eller os i  Sønderborg Forsyning, der kan løse problemet:

  1.  Hvis din skelbrønd er tom, skyldes problemerne med stor sandsynlighed, at din del af kloakken er stoppet til. Du bør derfor kontakte en kloakmester eller et spulefirma.
  2. Hvis din skelbrønd er fuld af vand, er problemet sandsynligvis opstået i vores del af kloaksystemet. Du skal derfor kontakte vores døgnvagt på tlf.: 88 43 53 00.

Det er ikke alle ejendomme, der har en skelbrønd, og nogle har mere end en. Er du i tvivl, om din ejendom har skelbrønd, og hvor den evt. er placeret, kan du kontakte os på tlf.: 88

Hvis dit toilet er stoppet

Se hvad du kan gøre

Når du ikke kan skylle ud

Hvis vandet i dit toilet ikke forsvinder – eller kun forsvinder meget langsomt – kan toilettet være stoppet.

Der er absolut ingen grund til at finde kemikalierne frem. Faktisk er kemikalier som f.eks. afløbsrens eller klorin slet ikke egnet til opgaven, og i værste fald kan de skade miljøet.

Derimod er der flere andre – og langt mere miljøvenlige – ting, du selv kan gøre:

Fjern evt. toiletpair
Har toilettet lige været i brug, kan du prøve at vente et par minutter og så trække ud igen. Det kan give vandet tid til at opløse evt. toiletpapir.

Er selve kummen fuld af toiletpapir, kan det være en god idé at tage gummihandskerne på og fjerne papiret først ved at løfte det ud af kummen.

Hæld en spand vand i toilettet
Hjælper det ikke at skylle en ekstra gang eller fjerne toiletpapiret, kan du prøve at hælde en spand vand i toilettet. Hæld vandet i på én gang, så presset fra vandet kan presse en evt. prop ud af systemet.

Frem med svupperen
Kan du heller ikke få vandet til at forsvinde på denne måde, kan du prøve med svupperen. Sæt svupperen ned i toiletkummen, så der er lukket helt tæt for vand og luft, og pump kraftigt et par gange. Det kan være en god idé at prøve igen efter et par minutter.

Hvis det ikke hjælper …

Har du selv forsøgt at fjerne tilstoppelsen uden resultat, kan du undersøge din skelbrønd. Skelbrønden er en mindre brønd, der placeret på din grund et par meter fra skel, og giver dig adgang til din del af kloaksystemet.

Hvis du løfter dækslet til din skelbrønd, kan du hurtigt fastslå, om det er dig eller os i  Sønderborg Forsyning, der kan løse problemet: 

  1. Hvis din skelbrønd er tom, kan problemerne skyldes, at din del af kloakken er stoppet til længere ned i systemet. I så fald er det en god idé at en autoriseret kloakmester for at få hjælp og vejledning.
  2. Hvis din skelbrønd er fuld af vand, er problemet sandsynligvis opstået i vores del af kloaksystemet. Du skal derfor kontakte vores døgnvagt på tlf.: 88 43 53 00.

Det er ikke alle ejendomme, der har en skelbrønd, og nogle har mere end en. Er du i tvivl, om din ejendom har skelbrønd, og hvor den evt. er placeret, kan du kontakte os på tlf.: 8843 5300.

Lugter det af kloak?

Se hvad du kan gøre

Kloaklugt – i dit hus

Hvis du oplever, at der lugter af kloak indenfor, er det med stor sandsynlighed, fordi dine vandlåse mangler vand:

Fyld en spand vand i dine gulvafløb, håndvaske, køkkenvaske, toilletter og alle andre steder, hvor du har en vandlås. Det burde ret hurtigt løse problemet.

Kloaklugt – på din grund

Hvis der lugter ubehageligt på din grund udenfor, kan du prøve at undersøge dine udendørsbrønde.

Viser det sig, at lugten stammer herfra, kan du prøve at rengøre brøndene, f.eks. ved at spule vand ned i brønden med en vandslange. Hvis det ikke hjælper, kan du kontakte en kloakmester og få hjælp til at løse problemet. 

Kloaklugt – fra rendestenen

Hvis der ikke er vand i rendestensbrøndene ude på vejen, kan de begynde at lugte af kloak eller noget andet ubehageligt. Prøv at se ned i rendestensbrønden – er der vand i den?

Er rendestensbrønden tom og uden vand, eller det er bare tydeligt, at lugten kommer herfra, kan du give Sønderborg Kommune et praj, så de bliver opmærksomme på problemet.

Kloaklugt – fra kloakken uden for din grund

Kommer den ubehagelige lugt hverken fra din egen grund eller rendestensbrøndene, kan lugten skyldes et problem i vores kloakssystem. I så fald må du meget gerne kontakte vores Kundeservice på tlf.: 88 43 53 00 eller på mail: info@sonfor.dk.

Så undersøger vi problemet nærmere.

Er din kælder oversvømmet?

Se hvad du kan gøre

Oversvømmelser eller vand i kælderen

Når det regner meget kraftigt, også kaldet skybrud, kan kloaksystemet blive overbelastet, så vandet stiger op over rørene og skaber oversvømmelser.

Hvis din kælder ligger lavt i forhold til kloaksystemet, er du særlig udsat for at få kloakvand i kælderen, ved skybrud.

Har du fået oversvømmelse i din kælder, skal du hurtigst muligt kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse dig om de muligheder, du har for at få rengjort din kælder og for at få erstattet de ting, som har lidt skade. Dit forsikringsselskab kan også fortælle, hvad du derudover skal gøre – f.eks. tage billeder.

I Sønderborg Forsyning kan vi desværre ikke hjælpe dig, hvis du har fået vand i kælderen – men vi vil meget gerne høre om en evt. oversvømmelse. På den måde kan vi nemlig tage oversvømmelsen af din kælder med i vores beregninger, når vi planlægger forbedringer af kloaknettet og således også forbedre forholdene i dit område.

Du kan give os besked om din kælderoversvømmelse på telefon 88 43 53 00 eller mail: info@sonfor.dk – husk at opgive din adresse.

Hvis du gerne vil undgå fremtidige oversvømmelser, er det en god idé at kontakte en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren kan gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig til, hvordan problemerne kan løses. Det vil også være kloakmesteren, der udfører arbejdet.

Du vil normalt kunne forhindre kælderoversvømmelser ved at installere enten en pumpe i en pumpebrønd eller et højvandslukke.

Desværre kan vi ikke umiddelbart hjælpe dig, hvis din kælder står under vand – det er og bliver dit forsikringsselskab, der skal hjælpe dig i den situation.

Det er vores ansvar at fjerne dit spildevand i huset fra stueplan og op – du har selv ansvaret for at aflede spildevand fra kælderen. Det er derfor dit ansvar at sikre din kælder mod oversvømmelser.

I Sønderborg Forsyning er vi ansvarlige for, at det offentlige kloaksystem er i orden – og det offentlige kloaksystem går normalt ind til skel på din og andres ejendom.

Vi gør naturligvis alt, vi kan, for at sikre en effektiv afledning af regn- og spildevand. Vi arbejder konstant på at forbedre kloaknettet, og vi forbedrer systemet ved hjælp af omlægninger, renoveringer og bassiner, så det kan klare endda meget store vandmængder.

Desværre er vi ikke herre over naturen, og vores indsats er ingen garanti, når voldsomme regnskyl sætter ind.

Hvis du ser en rist på vejen, der er stoppet af f.eks. visne blade, kan du give Sønderborg Kommune et praj her.

En stoppet vejrist kan skabe oversvømmelser på vejen ved skybrud, fordi regnvandet ikke kan komme væk.

NEJ!

Det er meget vigtigt, at du ikke løfter kloakdækslerne – selvom det i første omgang løser problemet med en oversvømmelse på vejen eller din grund.

Hvis du løfter dækslet, vil alt regnvandet nemlig strømme ned og belaste  kloaksystemet yderligere. Og det kan betyde, at både du og dine naboer pludselig har vand i kælderen.

Har du set en rotte?

Se hvad du kan gøre

Rottebekæmpelse er vigtig

Det er Sønderborg Kommunes opgave at bekæmpe rotter, og har du set en rotte, skal du derfor anmelde det på Sønderborg Kommunes hjemmeside.

Når du har anmeldt, at du har set en rotte eller tegn på rotter, bliver du kontaktet af kommunens rottefænger:

  • Hvis du anmelder tegn på rotter indenfor, kommer rottefængeren på besøg den første hverdag efter din anmeldelse.
  • Hvis du anmelder tegn på rotter i det fri, kan der gå op til syv dage, før rottefængeren tilser din ejendom.

Det er gratis at få besøg af rottefængeren.