Sommerhuse får også ny beholder

Alle sommerhuse får en ny beholder til restaffald - og en miljøkasse

Den nye affaldsordning kommer også til sommerhusene

Hvis du ejer et sommerhus i Sønderborg kommune, vil du fra sommeren 2020 få en Miljøkasse til indsamling af miljøfarligt affald – og du vil få en ny beholder til restaffald på minimum 240 Liter.

Genbrugsmaterialer kan du aflevere på miljøstationerne.

I sommerhusområderne indsamler vi ikke madaffald – i de fleste områder er det nemlig ikke muligt at komme rundt med de skraldebiler, der kan indsamle madaffaldet.

Fremover vil alle sommerhuse som minimum have en beholder til restaffald på 240 L

Hvornår kommer de nye beholdere?

De nye beholdere og miljøkasser kommer ud til sommerhusene i løbet af juni måned.

Som ejer af sommerhuset får du i maj måned besked om, hvornår der bliver bragt nye beholdere ud i dit sommerhusområde.

Du kan tage den nye beholder i brug med det samme.

Kan jeg ændre på størrelsen af min nye beholder?

Ja.

I januar 2020 fik alle sommerhusejere brev i e-boks med besked om, hvilken størrelse beholder vi vurderer, du skal have i forbindelse med den nye affaldsordning. Hvis du gerne vil have en mindre eller en større beholder, kan du ændre det via vores selvbetjeningsløsning, der åbner mandag den 20. januar.

Vær opmærksom på, at du ikke kan få en beholder til restaffald, der er mindre end 240 Liter.

Hvordan fungerer Miljøkassen?

Miljøkassen gør det muligt at samle og opbevare miljøfarligt affald, og efterfølgende bortskaffe affaldet på en nem, miljørigtig og forsvarlig måde. Miljøkassen har et børnesikret låg. 

I Miljøkassen kan du samle miljøfarligt affald som:

  • Kemikalier, rengøringsmidler, maling og spraydåser
  • Batterier
  • Små elektroniske genstande
  • Sparepærer
  • Medicinrester 

OBS: Kanyler må ikke komme i Miljøkassen, men skal leveres på apoteket

Hvor og hvordan du skal aflevere den fyldte Miljøkasse, er forskelligt fra område til område – men vi sørger for, at du får besked i god tid, inden den nye affaldsordning træder i kraft.

Affaldssortering i sommerhuset

Alt efter hvor dit sommerhus ligger henne, kan du have forskellige muligheder for at komme af med dit genbrugsaffald. Hvis du har genbrugsmaterialer som metaldåser, pap, papir, flasker eller plastikemballage, kan du aflevere dem ved de affaldsøer, der er opstillet i sommerhusområdet.

Restaffald som køkkenaffald og beskidte emballager kan du aflevere i den affaldsbeholder, der står ved sommerhuset. Din beholder til restaffald bliver tømt hver 14. dag – med mindre du tilmelder dig ugetømning.

Du kan stadig få sommertømning

Hvis du allerede nu er tilmeldt sommertømning, hvor din beholder til restaffald bliver tømt hver uge i sommerperioden, får du også tømt hver uge i sommeren 2020.

 

Sorteringsvejledninger på DANSK-TYSK-ENGELSK

Nogle sommerhusområder i Sønderborg kommune har nu fået nedgravede beholdere til sortering af deres genbrugsmaterialer og restaffald.

I den forbindelse har vi udarbejdet en række sorteringsvejledninger på DANSK-TYSK-ENGELSK, der beskriver sorteringen i sommerhusene.

Til sommerhuse Vinkelbæk

Til sommerhuse på Solsortevej, Kettingskov

Til sommerhuse på Rødegade, Egernsund

Til sommerhuse på Brunsnæs, Broager

Til sommerhuse på Marinavej, Egernsund

Til sommerhuse på Fiskervej, Mommark

Til sommerhuse Harresbæk, Sydals

Til sommerhuse i Skovmose, Sydals

Til sommerhuse på Havblik, Kegnæs

Til sommerhuse på Søndermarken, Kegnæs

 

Hvis dit sommerhusområde mangler en sorteringsvejledning, vil vi meget gerne hjælpe dig – kontakt os på mail.

Læs også om …