Affaldssortering i sommerhuse

Vi henter dit affald og dine genbrugsmaterialer

Har du et sommerhus i et område, der er udlagt til sommerhusområde i Sønderborg kommune? Så har dit sommerhus en beholder til Restaffald og en Miljøkasse til farligt affald – og jeres genbrugsmaterialer afleveres ved områdets genbrugsstationer.

Hvis dit sommerhus ikke ligger i et område, der er udlagt til sommerhusområde, sorterer I ligesom almindelige parcelhuse i Sønderborg kommune. Læs vores parcelhusvejledninger. 

Områdekort: Sådan sorterer du affaldet i dit sommerhusområde

Klik på dit område, se hvor jeres genbrugsstaion er placeret, og hvordan I skal sortere affaldet. Soteringsvejledningen er både på dansk, tysk og engelsk, så udenlandske besøgende også kan være med – og så er den lige til at printe ud til sommerhusets køleskab.

FAQ: Affald i sommerhus

Må jeg komme aske i skraldespanden?

Aske fra brændeovn og grill må du gerne smide i affaldsbeholderen, der står ved huset – men husk at sørge for, at asken ikke længere er varm.

Af hensyn til skraldemanden skal du pakke asken godt ind, inden du smider den i affaldsbeholderen.

Hvordan skal jeg bruge Miljøkassen?

Miljøkassen gør det muligt at samle og opbevare miljøfarligt affald, og efterfølgende bortskaffe affaldet på en nem, miljørigtig og forsvarlig måde. Miljøkassen har et børnesikret låg, som du åbner ved at trykke ned på låget, samtidigt med at du trækker ud i beslagene.

I Miljøkassen kan du samle miljøfarligt affald som:

  • Kemikalier, rengøringsmidler, maling og spraydåser
  • Batterier
  • Små elektroniske genstande
  • Sparepærer
  • Medicinrester

OBS: Løse kanyler må ikke komme i Miljøkassen, men skal leveres på apoteket

 

Hvordan får jeg tømt Miljøkassen?

Du stiller den fyldte Miljøkasse ud sammen med din beholder til restaffald den dag, hvor den bliver tømt – så tager skraldemanden den fyldte Miljøkasse og stiller en ny, tom kasse til dig.

Hvad gør jeg med ekstra affald?

Hvis du har mere affald, end der er plads til i beholderen, kan du købe en rød ekstra sæk på en af vores genbrugspladser.

En ekstra rød sæk koster 25 kroner.

Tilmeld dig ugetømning

I sommerhuset har du mulighed for at få tømt din beholder til restaffald hver uge i sommerperioden.

Tilmeld dig ugetømning i sommerperioden (linket bliver aktivt, når vi åbner for tilmelding)

Når du en gang har tilmeldt ordningen, behøver du ikke tilmelde dig ordningen igen året efter.

Herunder kan du se, hvad ugetømning kostede i 2018.

Beholderstørrelse14 dages tømningUgetømning *
140 liter703,75 kr.915,00 kr.
190 liter748,75 kr.960,00 kr.
240 liter806,25 kr.1.017,50 kr.
370 liter1.006,25 kr. 1.235,00 kr.
660 liter1.526,25 kr. 1.805,00 kr.
770 liter1.651,25 kr.1.963,75 kr.
* Ugetømning i sommerperioden + 14 dages tømning resten af året

Sortering af madaffald

Sønderborg Kommune har vedtaget at sende et forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring. Det omhandler bl.a. indsamling af madaffald i sommerhus fra d. 1. januar 2022.