Affaldssortering i sommerhuset

Fra september 2021 skal alle sommerhuse sortere madaffald

Sådan sorterer du affaldet i dit sommerhus

Fra september 2021 bliver der også indsamlet madaffald i sommerhusområderne. Det betyder, at sorteringen fremover bliver sådan her:

Ved sommerhuset

Hvis dit sommerhus ligger i et sommerhusområde, kan du aflevere dit madaffald og dit restaffald i beholdere ved huset – og farligt affald i sommerhusets Miljøkasse.

Genanvendelige materialer kan du aflevere ved genbrugsøerne, der ligger centralt placeret i dit område.

Servicetømning for sommerhuse

Er dit sommerhus ofte lejet ud, og er du bekymret for, om dine lejere sorterer madaffaldet korrekt? Så skulle du måske overveje at tilmelde dig servicetømning.

Ved sommerhuset

Hvis dit sommerhus ligger i et sommerhusområde, kan du aflevere dit madaffald og dit restaffald i beholdere ved huset – og farligt affald i sommerhusets Miljøkasse.

Genanvendelige materialer kan du aflevere ved genbrugsøerne, der ligger centralt placeret i dit område.

Servicetømning for sommerhuse

Er dit sommerhus ofte lejet ud, og er du bekymret for, om dine lejere sorterer madaffaldet korrekt? Så skulle du måske overveje at tilmelde dig servicetømning.

Ved genbrugsøerne

Hvert sommerhusområde har en eller flere “genbrugsøer”, hvor du kan aflevere glas, metal, papir/pap samt plastik og mad- & drikkekartoner. 

Materialerne skal være tomme, når du afleverer dem – men de behøver ikke være rene. 

Ved genbrugsøerne

Hvert sommerhusområde har en eller flere “genbrugsøer”, hvor du kan aflevere glas, metal, papir/pap samt plastik og mad- & drikkekartoner. 

Materialerne skal være tomme, når du afleverer dem – men de behøver ikke være rene. 

Her finder du genbrugsøerne i dit sommerhusområde

Klik på dit område og se, hvor du kan aflevere glas, metal, pap/papir, plastik samt mad- og drikkekartoner tæt på dit sommerhus.

Kortet er lige til at printe ud og hænge op på køleskabet eller opslagstavlen – så kan dine gæster også finde vej.

Udlejer du dit sommerhus?

Hvis du udlejer dit sommerhus, er det en rigtig god idé at gøre det nemt for dine lejere at sortere affaldet:

  • Sørg for, at sorteringsvejningen er tilgængelig, f.eks. i en velkomstmappe, på køleskabet eller en opslagstavle
  • Stil den grønne spand til madaffald ved siden af den indendørs skraldespand – så er det nemt at sortere madaffaldet fra restaffaldet
  • Brug sorteringsklistermærkerne, f.eks. på kasser, så det er nemt at samle og opbevare glas, metal, papir/pap, plastik og drikkekartoner – hvis du heller vil have dem på papir, kan du hente dem her
  • Hæng kortet, der viser, hvor lejerne kan finde den nærmeste genbrugsø, op – du finder flere kort ovenfor
  • Opbevar den røde miljøkasse til farligt affald et sted, hvor lejerne kan finde den

Servicetømning for Sommerhuse

– en frivillig tilvalgsordning, der sikrer tømning af din beholder til mad- og restaffald

Hvis du er bekymret for, at dine lejere ikke sorterer madaffaldet korrekt, så skraldemanden ikke må tømme beholderen, kan du tilmelde dig ordningen “Servicetømning for Sommerhus”.

Normalt må skraldemanden ikke tømme beholderen, hvis der er restaffald i rummet til madaffald. I stedet lader han beholderen stå og indrapporterer fejlsorteringen til os. Vi skal nu kontakte dig pr. brev, informere dig om fejlsorteringen og bede dig sørge for, at restaffaldet bliver fjernet. Herefter kan du mod gebyr på 250 kr. inkl moms bestille en ekstra tømning, eller du kan vente til den næste ordinære tømning.

Alt det tager desværre tid – og måske står der nye gæster på spring, der ikke har noget sted at aflevere affaldet, fordi beholderen er fuld.

Når du tilmelder dig Servicetømning for Sommerhuse fraskriver du dig retten til først at blive varslet, hvis sommerhusets beholder til mad- og restaffald er tydelig fejlsorteret. Samtidigt giver du dit samtykke til, at skraldemanden med det samme og mod et gebyr på 70 kr. inkl. moms kan tømme den fejlsorterede beholder som restaffald. På den måde bliver beholderen tømt straks. Du får besked fra os, hvis det har været nødvendigt at foretage en servicetømning, og senere modtager du en opkrævning på gebyret på 70 kr.

Det koster ikke noget at være tilmeldt Servicetømning for Sommerhuse – men ordningen gælder kun for servicetømning af fejlsorterede beholdere til rest- og madaffald og kun, hvis fejlsorteringen ikke skyldes, at der er afleveret farligt affald i beholderen. Servicetømningen gælder heller ikke, hvis beholderen bare er overfyldt.

Tilmeld dig Servicetømning for Sommerhuse

Har du spørgsmål? Find svaret her

Hvad koster det at få tømt affald i mit sommerhus?

Du kan se alle Sønderborg Forsynings affaldstakster her

 

Kan jeg få ugetømning i sommermånederne?

I 2021 kan du få hentet restaffald i dit sommerhus hver uge fra uge 25 til og med uge 37 (fra. 21. juni til 17. september).Var har du været tilmeldt sommertømning i 2021, er du også automatisk tilmeldt sommertømning i 2022.

Læs mere om sommertømning her

Hvordan indsamler jeg madaffaldet i sommerhuset?

Når din beholderløsning bliver ændret i september 2021, får du en grøn spand til indsamling af madaffald. Vi håber, du vil sætte den grønne spand op i køkkenet, så det er nemt at indsamle madaffaldet – også for dine gæster, hvis du udlejer dit sommerhus.

Når posen er fuld, slår du en knude på den, og aflevere den i rummet til/din beholder til madaffald. Herfra sker indsamlingen af madaffald på samme måde som i parcelhusene i Sønderborg Kommune. Skraldebilen har to separate rum – et til restaffald og et til madaffald. Du kan læse mere om madaffald her.

Sammen med den grønne spand får du nogle poser til indsamling af madaffald. Når du er ved at løbe tør for poser, kan du sætte en pose på beholderen, inden skraldemanden kommer. Så afleverer han en pakke med flere poser til dig. Du kan også hente nye poser på vores genbrugspladser.

Hvordan får jeg flere grønne poser til madaffaldet?

Når din beholderløsning bliver ændret i september 2021, får du en pakke med grønne poser til madaffald.

Når du er ved at løbe tør for poser, kan du sætte en pose på beholderen, inden skraldemanden kommer. Så afleverer han en pakke med flere poser til dig. Du kan også hente nye poser på vores genbrugspladser.

Må jeg komme aske i skraldespanden?

Aske fra brændeovn og grill må du gerne smide i affaldsbeholderen, der står ved huset – men husk at sørge for, at asken ikke længere er varm.

Af hensyn til skraldemanden skal du pakke asken godt ind, inden du smider den i affaldsbeholderen.

Hvordan skal jeg bruge Miljøkassen?

Miljøkassen gør det muligt at samle og opbevare miljøfarligt affald, og efterfølgende bortskaffe affaldet på en nem, miljørigtig og forsvarlig måde. Miljøkassen har et børnesikret låg, som du åbner ved at trykke ned på låget, samtidigt med at du trækker ud i beslagene.

I Miljøkassen kan du samle miljøfarligt affald som:

  • Kemikalier, rengøringsmidler, maling og spraydåser
  • Batterier
  • Små elektroniske genstande
  • Sparepærer
  • Medicinrester

OBS: Løse kanyler må ikke komme i Miljøkassen, men skal leveres på apoteket

 

Hvordan får jeg tømt Miljøkassen?

Du stiller den fyldte Miljøkasse ud sammen med din beholder til mad- og restaffald den dag, den bliver tømt – så tager skraldemanden den fyldte Miljøkasse og stiller en ny, tom kasse til dig.

Hvad gør jeg med ekstra affald?

Hvis du har mere affald, end der er plads til i beholderen, kan du købe en rød ekstra sæk på en af vores genbrugspladser.

En ekstra rød sæk koster 25 kroner.

Det med småt ...

Indsamlingen af affald i sommerhusområderne følger Sønderborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald, som du kan finde her.