Så er der godt nyt for de af vores kunder, der i sommermånederne har været plaget af lugt fra beholderen til restaffald.

Byrådet har nemlig vedtaget en ændring af regulativerne for affaldsindsamling, så det fra sommeren 2018 bliver muligt at få tømt sin restaffaldsbeholder hver eneste uge hele sommeren igennem.

Det vil naturligvis være helt frivilligt, om man vil have hentet affald hver uge, når varmegraderne stiger og fluerne formerer sig – eller om man kan nøjes med tømning hver 14. dag.

Vi forventer, at det vil koste ca. 300 kr.  ekstra om året at få tømt restaffaldsbeholderen i sommermånederne. Tasterne bliver endeligt fastlagt kort før jul.

Det vil være muligt at tilmelde sig ordningen i begyndelsen af det nye år – og til den tid vil vi naturligvis informere mere om muligheden for at få tømt restaffaldsbeholderen hver uge.