Oversvømmelse eller vand i kælderen

 

Når det regner kraftigt, bliver kloaksystemet overbelastet, og vandet stiger op over rørene. Hvis din kælder ligger lavt i forhold til kloaksystemet, er du særlig udsat for at få kloakvand i kælderen, når det regner meget kraftigt.

Min kælder står under vand – hvad gør jeg nu?
Har du fået oversvømmelse i din kælder, skal du hurtigst muligt kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse dig om de muligheder, du har for at få rengjort din kælder og for at få erstattet de ting, som har lidt skade. Dit forsikringsselskab kan også fortælle, hvad du derudover skal gøre – f.eks. tage billeder.

I Sønderborg Forsyning kan vi desværre ikke hjælpe dig, hvis du har fået vand i kælderen – men vi vil meget gerne høre om en evt. oversvømmelse. På den måde kan vi nemlig tage oversvømmelsen af din kælder med i vores beregninger, når vi planlægger forbedringer af kloaknettet og således også forbedre forholdene i dit område. Du kan give os besked om din kælderoversvømmelse på telefon 8843 5300 eller mail: info@sonfor.dk – husk at opgive din adresse.

Hvad gør jeg, så det ikke sker igen?
Hvis du gerne vil undgå fremtidige oversvømmelser, er det en god idé at kontakte en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren kan gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig til, hvordan problemerne kan løses. Det vil også være kloakmesteren, der udfører arbejdet.

Du vil normalt kunne forhindre kælderoversvømmelser ved at installere enten en pumpe i en pumpebrønd eller et højvandslukke.

Hvad kan ellers være årsag til vand i kælderen?
Hvis vandet i din kælder er klart/rent, kan det være grundvand eller regnvand, der er sivet ind i din kælder. Vandet kan stamme fra et utæt vandrør, en utæt kældervæg, et utæt kældergulv eller en utæt tagnedløbsbrønd uden for huset. Det kan også skyldes, at terrænet skråner ind mod huset, i stedet for væk fra huset. Uanset hvad bør du kontakte en autoriseret kloakmester.

Kan Sønderborg Forsyning ikke hjælpe mig?
Desværre kan vi ikke umiddelbart hjælpe dig, hvis din kælder står under vand – det er og bliver dit forsikringsselskab, der skal hjælpe dig i den situation. Det er vores ansvar for at fjerne dit spildevand i huset fra stueplan og op – du har selv ansvaret for at aflede spildevand fra kælderen. Det er derfor dit ansvar at sikre din kælder mod oversvømmelser.

I Sønderborg Forsyning er vi ansvarlige for, at det offentlige kloaksystem er i orden – og det offentlige kloaksystem går normalt ind til skel på din og andres ejendom. Vi gør naturligvis alt, vi kan, for at sikre en effektiv afledning af regn- og spildevand. Vi arbejder konstant på at forbedre kloaknettet, og vi prøver ved hjælp af omlægninger, renoveringer og bassiner at forbedre systemet, så det kan klare endda meget store vandmængder. Men vi er desværre ikke herre over naturen, så vores indsats er ikke en garanti, når voldsomme regnskyl sætter ind.