Hvis skybruddet rammer …

Oversvømmelser eller vand i kælderen

Når det regner meget kraftigt, også kaldet skybrud, kan kloaksystemet blive overbelastet, så vandet stiger op over rørene og skaber oversvømmelser.

Hvis din kælder ligger lavt i forhold til kloaksystemet, er du særlig udsat for at få kloakvand i kælderen, ved skybrud.

Min kælder står under vand - hvad gør jeg?

Har du fået oversvømmelse i din kælder, skal du hurtigst muligt kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse dig om de muligheder, du har for at få rengjort din kælder og for at få erstattet de ting, som har lidt skade. Dit forsikringsselskab kan også fortælle, hvad du derudover skal gøre – f.eks. tage billeder.

I Sønderborg Forsyning kan vi desværre ikke hjælpe dig, hvis du har fået vand i kælderen – men vi vil meget gerne høre om en evt. oversvømmelse. På den måde kan vi nemlig tage oversvømmelsen af din kælder med i vores beregninger, når vi planlægger forbedringer af kloaknettet og således også forbedre forholdene i dit område.

Du kan give os besked om din kælderoversvømmelse på telefon 88 43 53 00 eller mail: info@sonfor.dk – husk at opgive din adresse.

Hvad gør jeg, så det ikke sker igen?

Hvis du gerne vil undgå fremtidige oversvømmelser, er det en god idé at kontakte en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren kan gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig til, hvordan problemerne kan løses. Det vil også være kloakmesteren, der udfører arbejdet.

Du vil normalt kunne forhindre kælderoversvømmelser ved at installere enten en pumpe i en pumpebrønd eller et højvandslukke.

Kan Sønderborg Forsyning hjælpe mig?

Desværre kan vi ikke umiddelbart hjælpe dig, hvis din kælder står under vand – det er og bliver dit forsikringsselskab, der skal hjælpe dig i den situation.

Det er vores ansvar at fjerne dit spildevand i huset fra stueplan og op – du har selv ansvaret for at aflede spildevand fra kælderen. Det er derfor dit ansvar at sikre din kælder mod oversvømmelser.

I Sønderborg Forsyning er vi ansvarlige for, at det offentlige kloaksystem er i orden – og det offentlige kloaksystem går normalt ind til skel på din og andres ejendom.

Vi gør naturligvis alt, vi kan, for at sikre en effektiv afledning af regn- og spildevand. Vi arbejder konstant på at forbedre kloaknettet, og vi prøver ved hjælp af omlægninger, renoveringer og bassiner at forbedre systemet, så det kan klare endda meget store vandmængder.

Desværre er vi ikke herre over naturen, og vores indsats er ingen garanti, når voldsomme regnskyl sætter ind.

Vejristen er stoppet - hvad gør jeg?

Hvis du ser en rist på vejen, der er stoppet af f.eks. visne blade, kan du give Sønderborg Kommune et praj her.

En stoppet vejrist kan skabe oversvømmelser på vejen ved skybrud, fordi regnvandet ikke kan komme væk.

Vejen er oversvømmet - kan jeg ikke bare løfte kloakdækslet?

NEJ!

Det er meget vigtigt, at du ikke løfter kloakdækslerne – selvom det i første omgang løser problemet med en oversvømmelse på vejen eller din grund.

Hvis du løfter dækslet, vil alt regnvandet nemlig strømme ned og belaste  kloaksystemet yderligere. Og det kan betyde, at både du og dine naboer pludselig har vand i kælderen.

Hvis din kælder står under vand, skal du hurtigst muligt kontakte dit forsikringsselskab.