Fokus på sektorkobling

I torsdags afholdt vi temadag sammen med bestyrelsen, hvor sektorkobling var i fokus.

Vi sætter fokus på sektorkobling

I torsdags havde vi ved Sønderborg Forsyning temadag sammen med bestyrelsen, hvor sektorkobling var i fokus. Her deltog der flere oplægsholdere, som fortalte om vigtigheden af samarbejde mellem energi- og forsyningsvirksomheder og det private erhvervsliv.

I Sønderborg er vi gode til at tænke grønt, men for at vi kan nå målet om at være CO2-neutrale i 2029, skal de store sektorer samarbejde på tværs om energiproduktion og -forbrug. Det er det, der kaldes sektorkobling.

Det var vores bestyrelsesformand Ellen Trane Nørby, der havde taget initiativ til temadagen om sektorkobling i Sønderborgområdet:

”Vi skal satse på partnerskaber mellem det private erhvervsliv og energi- og forsyningsvirksomheder for at bygge den mest energieffektive og optimerede infrastruktur. For klimaets og vores alles skyld skal vi udnytte potentialet på tværs af sektorer, og det handler om mere end bare at bygge enkelte anlæg. Hele vores mindset skal være, at den enes restprodukt, kan være den andens værdifulde ressource, fx kan overskudsvarmen fra et Power-to-X anlæg bruges direkte som fjernvarme på Nordals” – siger Ellen Trane Nørby.

”Vi har inviteret strategiske, lokale interessenter til at mødes og blive klogere sammen, fordi det er vigtigt, at vi har en fælles forståelse for sektorkobling og vores roller i energioptimering” – fortæller vores bestyrelsesnæstformand i Sønderborg Forsyning, Tom Hartvig Nielsen.

Blandt de inviterede var Danfoss, Better Energy, SDU, ProjectZero, N1, og Sønderborg Varme. I løbet af dagen delte flere eksperter fra bl.a. Høst PtX, DIN forsyning, og European Energy indsigt og viden om sektorkobling. Og når Sønderborg Forsyning er vært for sådan en temadag, skyldes det, at netop forsyningsområdet spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling. Fx vil det kommende renseanlæg i Sønderborg potentielt give mulighed for, at varmen kan trækkes ud af spildevandet og overføres til fjernvarmenettet, og det rensede spildevand kan bruges i et Power-to-X anlæg.

”Det er et godt eksempel på, hvordan vi investerer i en grønnere fremtid. Vi bygger det nye renseanlæg til en sektorkoblet fremtid. Så ikke alene bliver renseprocesserne effektiviseret med det nye anlæg, men vi kan også udnytte ressourcerne på tværs af sektorer og optimerer og sparer på den måde energi til gavn for os alle” – forklarer Ellen Trane Nørby.

FAKTA Hvad er sektorkobling?

  • Ved sektorkobling betragtes energiproduktion, -konvertering, -lagring og -forbrug som ét samlet system.
  • Varme-, el-, og forsyningssektorerne udveksler indbyrdes energi, så denne er tilgængelig i den rigtige form der, hvor den skal bruges. Det sikrer mindre spild og skaber et endnu mere energieffektivt, bæredygtigt samfund.
  • Sektorkobling gør det muligt at integrere store mængder vedvarende energi fremfor fossil energi.
  • Sektorkobling har en positiv effekt for klima, miljø og økonomi