Har du for meget restaffald?

Hvis du har ekstra restaffald, kan du købe en rød sæk på vores genbrugspladser og i vores kundeservice

Røde sække til ekstra restaffald

Hvis du har mere restaffald, end der kan være i din beholder, kan du købe en rød ekstra-sæk.

En rød ekstra-sæk koster 25 kr., og du kan købe den:

OBS: Vores kundeservice på Ellegårdvej i Sønderborg er lukket indtil videre for at undgå smitte med corona. Du kan derfor desværre ikke afhente røde sække her.  

Den røde ekstra-sæk rummer 110 liter og må max. fyldes med 15 kg.

Når den røde sæk er fuld, sætter du den bare ved siden af din almindelige beholder til restaffald – så tager skraldemanden den med, når din restaffaldsbeholder bliver tømt.

Nej tak til husholdningsaffald på genbrugspladsen!

Genbrugspladserne er absolut husholdingsaffalds-fri-zone! Indholdet af containere som f.eks. ’Småt Brændbart’ kan nemlig blive opbevaret i flere måneder, inden det bliver behandlet eller brændt.

Så hvis dine madrester ender i genbrugspladsens containere, kan det blive sundhedsskadeligt.

VIGTIGT:
Du kan ikke aflevere de røde sække på genbrugspladsen.