Skal du udføre arbejde for os?

Hvis du udfører arbejde for Sønderborg Forsyning, er det vigtigt, at dit arbejde bliver udført forsvarligt

Retningslinjer for ekstern arbejdskraft

I Sønderborg Forsyning har vi fokus på arbejdsmiljø, miljø og energi. Det har vi, så vores medarbejdere og de, der udfører arbejde for os, ikke kommer til skade – eller kommer til at skade miljøet.

Hvis du udfører arbejde for os, er det derfor vigtigt, at du sørger for at planlægge arbejdet, så det bliver udført sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt:

 • Maskiner, værktøj og stiger skal efterses regelmæssigt.
 • Der skal forefindes en arbejdspladsbrugsanvisning (APB) for de kemiske produkter, du anvender.
 • Risikable forhold og uheld skal hurtigst muligt meldes til arbejdsstedets ansvarlige eller arbejdsmiljøgruppe.
 • Du skal være instrueret i brugen af brandslukningsudstyr.
 • Du skal altid anvende det krævede sikkerhedsudstyr.

Skal du udføre arbejde for Sønderborg Forsyning?

Inden du udfører opgaver for os, skal du underskrive denne erklæring om, at du vil følge vores retningslinjer.

Overvågning

I Sønderborg Forsyning videoovervåger vi enkelte arbejdspladser for at sikre forholdene for både mandskab og materiel. Som regel bliver optagelserne gemt i treuger.

Der er skiltet alle steder, der er videoovervåget.

Sikkerhed på renseanlæggene

Er du tæt på, eller arbejder du med spildevand, er det vigtigt, at du er beskyttet mod de farlige bakterier, som findes i spildevand.

Derfor har vi på vores renseanlæg særlige hygiejneregler for at beskytte dit helbred:

 • Det er vigtigt, at du er vaccineret mod Hepatitis A, stivkrampe og polio efter gældende regler 
 • Vask hænder før og efter toiletbesøg
 • Spis i frokoststuen iført skiftetøj
 • Anvend det korrekte personlige sikkerhedsudstyr
 • Ryg ikke med hænder, som er beskidte af spildevand
 • Vær opmærksom på ATEX zoner – spørg driftspersonalet, hvis du er i tvivl

Sikkerhed på vandværkerne

I Sønderborg Forsyning leverer vi rent drikkevand til borgerne i Sønderborg Kommune – og derfor er det yderst vigtigt, at alle hygiejnereglerne overholdes:

 • Vær opmærksom på hygiejnezoner og adgangsforhold
 • Vær opmærksom på elektriske maskiner og det våde element
 • Anvend korrekt sikkerhedsudstyr

Sikkerhed ved bygge- og anlægsarbejde

Brug høreværn, hvis du er udsat for megen støj fra værktøj, trafik eller
lignende.

Brug beskyttelsesbriller, hvis du arbejder med skæreværktøj, svejsearbejde, gnistbearbejdning eller kemiske produkter.

Derudover er det vigtigt, at du sørger for:

 • at alle stiger er kontrolleret og har et kontrolmærkat
 • at arbejdsstedet er korrekt trafikalt afmærket
 • at udgravninger er sikret mod sammenstyrtning
 • at alle inden for afspærringen af bygge/anlægspladsen bærer godkendt hjelm 
 • at alle anvender klasse III tøj i trafikken samt sikkerhedssko
 • at der bliver anvendt korrekte værnemidler overalt

Rygning og alkohol forbudt

Det er ikke tilladt at ryge i bygninger, biler eller kontorer, der tilhører Sønderborg Forsyning.

Det er heller ikke tilladt at indtage alkohol eller andre rusmidler på Sønderborg Forysnings områder – hverken i arbejdstiden eller i pauser.