Rent vand til alle

Du går på vandet - pas godt på det

Pas godt på vores drikkevand

I Danmark er vi så heldige, at vi bare kan åbne for vandhanen og drikke vandet. Sådan skal det gerne blive ved med at være.

Sprøjtegifte er en trussel mod vores drikkevand, og derfor må vi i fællesskab gøre en indsats. Vi skal tænke os om.

Vandsamarbejdet i Sønderborg Kommune har i fællesskab iværksat kampagnen ‘Rent Vand til Alle’. Her vil vi med tre enkle tips gerne gøre det nemt for dig at holde din indkørsel, din græsplæne og dine blomsterbed pæne – helt uden at bruge sprøjtegifte:

 1. Sådan slipper du af med mos i græsset
 2. Sådan sætter du en stopper for ukrudt mellem fliserne
 3. Sådan bekæmper du myrer

Nedenfor kan du læse mere – om de tre råd, men også om sprøjtegifte, og du kan se et kort over grundvandsreservoirerne i vores kommune.

Vandsamarbejdet blev stiftet i 2016 og består af alle vandværker  i Sønderborg Kommune, herunder Sønderborg Forsyning.

I samarbejde med Sønderborg Kommune arbejder Vandsamarbejdet for at oplyse om, hvordan vi i fællesskab værner om grundvandet og dermed vores drikkevand.

Græs er mossets værste fjende

Hvis din græsplæne har det godt, har mosset ikke en chance. Topdressing er en blanding af fin kompost og finkornet sand, som du kan bruge til at styrke din græsplæne og give mosset kamp til stregen.

Som sidegevinst får du en flot og jævn græsplæne.

Du kan lave nemt selv lave din egen topdressing, eller du kan købe den på genbrugspladsen.

Sådan slipper du af med mos i græspænen

 1. Bland topdressingen af finkompost og finkornet sand – eller køb det færdigt på genbrugspladsen.
 2. Spred topdressingen ud på græsplænen i et lag på op til 2 cm.
 3. Riv forsigtigt topdressingen ned i græsset.

Lad ukrudtet fordampe

Der er ingen grund til at sprøjte mælkebøtter, græstotter og andet ukrudt, når det finder vej op mellem fliserne. Men det kan også være hårdt, hvis du gang på gang skal fjerne ukrudtet med hakke og knofedt.

En ukrudts- eller dampbrænder er nem og effektiv mod ukrudt mellem fliserne, og du slipper for at kravle rundt på knæ. Når du bruger ukrudtsbrænderen, er det faktisk slet ikke nødvendigt at brænde hele ukrudtsplanten af. Du behøver bare svitse bladene, så dør plantecellerne, og planten visner i løbet af få dage.

Sådan sætter du en stopper for ukrudt mellem fliserne

 1. Start tidligt og helst inden ukrudtet er højere end 3 cm – så er behandlingen mest effektiv.
 2. Bevæg brænderen hen over ukrudtet i ca. 10 cm’s afstand. Planten skal bare varmes op, ikke brændes af.
 3. Ukrudtet visner efter to-tre dage, og du kan feje det væk med en stiv kost.

Hold myrerne væk med kogende vand

Der er ingen grund til at bruge gift, selvom du er plaget af myrer i haven. Giften kan nemlig trænge igennem jordlagene og forurene grundvandet.

Faktisk er det slet ikke svært at bekæmpe myrerne uden at bruge gift – og det kræver bare lidt ekstra forarbejde.

Først og fremmest er det vigtigt, at du finder selve myreboet. Det er normalt ikke svært at se, for det er naturligvis der, hvor der er størst aktivitet.

Hvis myrerne er kommet indenfor, vil de ofte følge samme rute, hvor de har udlagt et duftspor, som får de andre myrer til at følge trop. Brug et rengøringsmiddel med duft – f.eks. opvaskemiddel – og skrub ruten væk.  

Sådan bekæmper du myrer

 1. Find myreboet og rod lidt op i det f.eks. med en spade. Hvis indgangen til myreboet befinder sig mellem to fliser, kan du evt stikke f.eks. et ukrudtsjern ned i revnen.
 2. Hæld kogende vand direkte ned i boet – hvis du kan se myredronningen, er det vigtigt at ramme den.
 3. Gentag en gang om dagen i et par dage og igen et par gange i løbet af sommeren.

Hvad er sprøjtegifte?

Sprøjtegifte er udviklet til at bekæmpe organismer som ukrudt eller insekter, men desværre kan de også trænge gennem jordlagene til vores grundvand, hvor de kan gøre uoprettelig skade.

Særligt kombinationerne af mange forskellige stoffer kan skabe uforudsigelige problemer i fremtiden.

Hvis giftstofferne blander sig med andre stoffer på deres vej ned gennem jordlagene, kan selv små koncentrationer, der i sig selv er ufarlige, blive farlige for mennesker. Fænomenet bliver kaldt ”cocktaileffekten” – og det er grunden til, at grænseværdien for alle stoffer er meget lav.

Vær med til at sikre rent vand til alle – lad være med at bruge sprøjtegift i din have.

”Cocktaileffekten” opstår, når relativt ufarlige giftstoffer på deres vej ned gennem jordlagene blander sig med andre stoffer.

Så kan selv små koncentrationer, der i sig selv er ufarlige, nemlig blive farlige for mennesker. 

Du går på vandet

For at få drikkevand henter vi grundvand op fra reservoirer under jorden. Grundvandet bliver behandlet på vandværkerne og sendt videre ud til forbrugerne.

Vi bor altså oven på det vand, vi kommer til at drikke.

På kortet kan du se, hvor det er særligt vigtigt at passe på grundvandet. Bor du på eller i nærheden af de blå områder, er der risiko for, at du forurener drikkevandet, hvis du bruger sprøjtegift på din grund.

I Sønderborg Kommune får ca. halvdelen af indbyggerne vand fra et privat vandværk, der bliver drevet af forbrugervalgte bestyrelser. Den anden halvdel får drikkevand fra et af Sønderborg Forsynings vandværker.

 

Alle vandværker foretager jævnligt vandanalyser for at sikre, at drikkevandet er rent og uden rester af sprøjtegifte.