Vores renseanlæg

Vi har fem renseanlæg - og de renser alle spildevandet både mekaniske, biologiske og kemisk

Vores fem renseanlæg

I Sønderborg Forsyning renser vi spildevandet fra næsten alle ejendomme og virksomheder i Sønderborg Kommune.

Kun ganske få ejendomme er i dag ikke tilsluttet den offentlige kloak.

Når vandet løber ud i din køkkenvask eller afløbet i din bruser, bliver det sendt gennem vores kloaksystem. I kloaksystemet sørger vores næsten 600 pumpestationer for, at spildevandet kommer sikkert gennem rørene, der – hvis vi lagde dem alle i forlængelse af hinanden – kunne nå hele vejen fra Sønderborg til Verona i Italien.

Kloaksystemet leder spildevandet til et af vores i alt fem renseanlæg: 

 KapacitetBelastetMængdeRensekrav  
PEPEm3Organisk stofKvælstofFosfor
Sønderborg57.00030.0004.315.077<15 mg/l<8 mg/l1,5 mg/l
Gråsten52.50020.0001.028.432<15 mg/l<8 mg/l1,5 mg/l
Himmark15.0007.0001.450.735<10 mg/l<8 mg/l1,5 mg/l
Hummelvig5.0002.000585.568<15 mg/l<8 mg/l1,5 mg/l
Broager10.0004.000822.671<10 mg/l<8 mg/l1,5 mg/l
Total 2016139.50063.0008.202.483

PE betyder ‘den mængde spildevand, én person bidrager med’ – dvs. at vores fem renseanlæg samlet har kapacitet, der dækker behovet for 139.500 personer.

I 2016 blev anlæggene belastet med, hvad der svarer til behovet for 63.000 personer.