Har du spørgsmål til din regning?

Hvad betyder acontorate, vandafledning og grundvandssikring? Få svaret her

Vil du se din regning på MinForsyning?

Her kan du logge på og se din regning på MinForsyning – og du kan se en vejledning til, hvordan du bruger selvbetjeningsløsningen. 

Hvis du har spørgsmål…

Måske kan du være heldig at finde svar her på siden. Vi har samlet forklaringer og svar på de oftest stillede spørgsmål omkring regninger nedenfor. 

 

Hvis du ikke finder svar her… 

Så sidder vi klar i Kundeservice til at besvare dine spørgsmål vedrørende regninger fra os. I Kundeservice har åbent man-tor kl. 9.00-15.30 og fredag kl 9.00-14.00.

Du er velkommen til at kontakte os på: info@sonfor.dk eller 88 43 53 00.

 

 

Er der fejl på din regning?

Hvis du mener, der er fejl i din regning, kan du sende os en mail på: info@sonfor.dk. Det er vigtigt, at du i mailen skriver:

  • Dit navn og adresse
  • Dit telefonnummer
  • Hvilke fejl du mener, der er på din regning

Så vil vi kontakte dig hurtigst muligt.
Når vi har modtaget din mail, vil du ikke blive opkrævet evt. rykkegebyr mv.

Hvad betyder …?

Herunder kan du se en række formuleringer, du også kan finde på din årsopgørelse.
Klik på den formulering, du har brug for hjælp til at forstå.

Vand enhedspris

Hvis du får vand fra Sønderborg Forsyning er Vand enhedspris det, du betaler for det vand, du har brugt.

Hvis du får vand fra et privat vandværk, har du ikke denne postering på din opgørelse.

Fast årligt bidrag pr. måler

Hvis du får vand fra Sønderborg Forsyning, betaler du et fast bidrag pr. vandmåler i din husstand. Bidraget går til faste vedligholdelsesudgifter i vandforsyningen.

Hvis du får vand fra et privat vandværk, har du ikke denne postering på din årsopgørelse.

Bidrag - grundvandssikring

Bidrag – grundvandssikring er betaling til en vandfond, oprettet af Sønderborg Kommunes ca. 40 almene vandværker. Vandfonden vil gennem en lang række forskellige tiltag sikre, at vores grundvand forbliver af høj kvalitet.

Statsafgift - vand/drikkevandsbidrag

Statsafgifterne er vandafgifter, Sønderborg Forsyning opkræver på vegne af den danske stat.

Vandafledning

Alt det vand, du henter ind i huset, når du f.eks. tænder for vandhanen, skal ud af huset igen som spildevand. Vandafledning dækker udgifterne, der er forbundet med at lede dit spildevand ud til renseanlæggene og rense det.

Fast genbrugsgebyr parcelhus

Genbrugsgebyret dækker de omkostninger, der er forbundet med sortering af materialerne fra din genbrugsbeholder.

Genbrug xxx-beholder

Du betaler ikke for din genbrugsbeholder – her kan du blot se, hvilken type beholder du har.

Fast gebyr parcelhus

Det faste gebyr betaler udgifter til driften af genbrugspladser, miljøstationer, anlæg til behandling af olie- og kemikalieaffald osv.

xxx restaffald xx dages tømning

Betalingen til tømning af din restaffaldsbeholder dækker udgifterne til indsamling af dit restaffald samt din mulighed for at anbrunge poser med batterier, småt elektronik og sparepærer på låget af beholderen.

Hvor meget du betaler, er afhængigt af størrelsen på din restaffaldsbeholder.

Opgørelse i alt

Opgørelse i alt er den samlede opgørelse for dit forbrug i 2019.

VIGTIGT: Opgørelse i alt er ikke det beløb, du skal betale nu. Du har nemlig to gange i løbet af 2019 betalt acontorater til dækning af dit forbrug.

Hvis det ved årsafregningen viser sig, at du har betalt for meget eller for lidt aconto, bliver dette modregnet i opkrævningen.

Det beløb, du skal betale, står – også med fed skrift – lidt længere nede på årsopgørelsen.

Opkrævet aconto for perioden xxx

Opkrævet aconto viser, hvor meget du har indbetalt aconto i løbet af 2019. Beløbet bliver trukket fra dit samlede forbrug i 2019, dvs. ‘opgørelse i alt’.

Omkostninger (papirfaktura)

Omkostninger (papirfaktura) betaler du kun, hvis du har valgt at få regninger fra Sønderborg Forsyning som brev. 

Hvis du vil undgå at betale gebyret, kan du vælge i stedet at få dine regninger i e-boks eller via Betalingsservice – læs mere her.

1. acontorate

Som kunde ved Sønderborg Forsyning betaler du to acontorater i løbet af året – en i starten af april i forbindelse med årsopgørelsen (1. acontorate) og en i oktober måned (2. acontorate).

’Aconto’ betyder kort sagt, at du betaler et fastsat beløb som forskud. Når dit reelle årsforbrug bliver gjort op, bliver de to acontoindbetalinger, du har betalt i løbet af året, modregnet. Det betyder, at du nogle gange skal betale en smule mere – andre gange vil du have noget til gode.

Vi beregner, hvor meget du skal betale aconto ud fra dit tidligere forbrug.

I alt at betale ...

Her kan du se, hvor meget du skal betale nu. Det samlede beløb er forskelsbeløbet mellem dit forbrug i 2019 og det, du har indbetalt aconto + 1. acontorate for 2020.

Specifikation af 1. acontorate

Her kan du se, hvordan vi har beregnet din 1. acontorate for 2020. Beregningen er sket ud fra de oplysninger, vi har om dit vandforbrug samt hvilke beholdere, vi har registreret, du har i din husstand.

2. acontorate bliver opkrævet i oktober 2020.

At betale ‘aconto’ betyder, at du indbetaler ‘på forhånd’ – dvs. du betaler for dit forventede forbrug.

Har du svært ved at betale din regning?

Priser og takster - Sønderborg Forsyning

Her finder du alle vores priser og takster for affald, drikkevand, spildevand og varme.

Hvad betyder ’acontorate’?

Som kunde ved Sønderborg Forsyning betaler du to acontorater i løbet af året – en i starten af april i forbindelse med årsopgørelsen (1. acontorate) og en i oktober måned (2. acontorate).

’Aconto’ betyder kort sagt, at du betaler et fastsat beløb som forskud. Vi beregner, hvor meget du betaler i acontorate ud fra dit forbrug i de forgangne år.

Når dit reelle årsforbrug bliver gjort op, bliver de acontoindbetalinger, du har betalt i løbet af året, modregnet. Har du brugt mere, end vi regnede med, skal du betale lidt mere – eller har du penge til gode.