Bestil producentnummer

Hvis du  vil aflevere erhvervsaffald til Sønderborg Forsyning, skal du bruge et producentnummer.

Producentnummer

Vi bruger producentnummeret, når vi indberetter affaldet til Miljøstyrelsen.
På den måde kan Miljøstyrelsen følge affaldet fra producent til aftager.

Produktionsenheder eller forkortet P-enheder – betegner de adresser, hvor virksomheden har ansatte.

Du skal have et P-nummer for hver adresse, hvor du har ansatte.