Priser på erhvervsaffald

Her kan du se, hvad det koster at aflevere erhvervsaffald på vores genbrugspladser

Sønderborg Forsynings priser for erhvervsaffald

Priser, der gælder, hvis du som virksomhed vil aflevere genbrugsaffald på en af vores genbrugspladser.

Har du ofte farligt affald, kan du som erhvervsdrivende indgå en aftale med Sonfor Kemi.